Deze maand in Gaialogie – Januari 2018

Deze maand in Gaialogie: Inspirerende Gaialogische Ont-Moeting met de Januari Natuur aan de kustzone en twee inspiratieve bijeenkomsten in Amsterdam en Giessenburg

leergang 2018

leergang 2018

In 2018 start weer een eerste jaar leergang gaialogie bij voldoende belangstelling.

De leergang geeft een mogelijkheid tot persoonlijke verdieping in de interactie van jouw met de subtiele natuur omgeving.

Het eerste jaar is een kennismaking met het werkveld en het ontdekken van je eigen subtiele waarnemingen mogelijkheden en het tweede jaar een specialisatiejaar op basis van voorkeuren.

De nieuwe opzet is een maandelijkse bijeenkomst gebaseerd op de leergangsteksten met individuele begeleiding via Skype en een week in Schirnding.

Wat is Gaialogie

Activiteiten december 2017

Activiteiten december 2017 in Nederland

Inspirerende Gaialogische Ont-Moeting met de December Natuur aan de kustzone Bergen aan Zee bij de Schoorlse Duinen en andere activiteiten in december

Zaterdag 16 december en zondag 17 December 2017

10.30 – 17.00 uur

Dit komend weekend ga ik weer op stap met belangstellenden om in het Buitenzijn te ontmoeten:
– de immer aanwezige dynamische kwaliteiten van de elementen; water, wind, zonnevuur en aardezand, die het meest present zijn in Nederlands heilige zone; de kust met haar strand

– het ontdekken van het nieuwe in het landschap; plekken, wezens, het overstijgende
– het samen Buiten zijn en lossen, vrij maken en ontdekken van het nieuwe Nu
– gaialogisch waarnemen
– het herkennen van de macro ontwikkelingen die doorwerken in je eigen micro wereld
– dat wat zich aanbiedt

de Natuur is immer in het Nu en eigen Zorgzaam
en wil haar werk laten zien

Ik kan daarin voor-gaan, ontmoeten (niet moeten) en met je pionieren….

Deze dag is ook een mooie kennismaking met de leergang Gaialogie en mijn werkzaamheden en plannen in 2018.

Reis je mee?

Meenemen
– passende buitenkleding en iets om op te zitten
– wat voor de gezamenlijke lunch

Bijdrage
40 euro dan wel naar vermogen

Na opgave bericht ik je over de plaats van samenkomst.

Bijeenkomsten

Amsterdam: zondagavond 17 december
Giessenburg: maandagavond 18 december

Inspiratieve maandelijkse bijeenkomsten voor belangstellenden in mijn werk; geomantie, menswording, gaialogie en subtiele plaats-/nieuwe tijd fenomenen.

Plaats van samenkomst is het mooie dorpje aan de rivier de Giessen, in de Alblasserwaard in Zuid-Holland of/en in Amsterdam.

Daar is tijd voor vragen, uitwisselingen, eventueel thema’s en ervaringen betreffende spirituele en subtiele onderwerpen, stilte Een mooie gelegenheid als je eens wilt ‘proeven’ voor bijvoorbeeld deelname aan de leergang gaialogie, ervaringstochten dan wel spirituele reizen naar m’n tweede woonplek het Fichtelgebirge in Beieren.

Sub thema in December; Wat tonen de oude westerse tradities in religie en cultuur van nog functionele einde jaar riten?

Is het een tijd om het oude te lossen en het nieuwe licht van het nieuwe zonnejaar te begroeten om je te inspireren wat van binnen kan komen, stilte, inkeer, donkerte, lange sterren nachten met helende slaap, sociale ontmoetingen los van soms verstikkende tradities en het Buiten zijn?!

Een zelfonderzoek avond van wat bij jouw past.

Ik nodig je van harte uit om te komen

Data

 • zondag 17 december: Start rond 19.30 uur PN Arntzeniusweg 52/ 1, 1098 GR Amsterdam, Annette van de Lang, tel. 020 6926941 of 06 27345724, mailadres: annetvandelang@kpnmail.nl
 • maandag 18 december Start rond 19.15 uur aan de Bovenkerkseweg 32 in Giessenburg en we eindigen rondom 21.30 uur

bijdrage
20 euro dan wel naar vermogen

Graag tot (weer)ziens en ontmoetens in deze boei-ende veranderingen tijd!

Schirnding verblijf gaialogische ervaringsreis

Ervaringsreis – Helende kwaliteiten van natuurlijk water ervaren

de Helende kwaliteiten van natuurlijk Waterkuurbron water ervaren

een ervaringsreis

ervaringsreis van 22 t/m 27 october 2017 met Dick van den Dool

van de ‘West Boheemse ‘Bäder-Dreiecks’ met haar drie bekendste kuuroorden Franzensbad, Marienbad en Karlsbad en andere Badplaatsen en bronpunten in en om het Fichtelgebirge

…..drinken, baden, kuren/sauna en op de plekken zelf zijn om daar het subtiele wezenlijke te ontmoeten…..

Ook de vele subtiele fenomenen die samenhangen met deze kwaliteiten van de nederwereld met zijn ‘aardewatervuurlucht/aether kwaliteiten die in de ‘middenwereld’ komen en weer bovenwereld fenomenen aantrekken.

oftewel Wateralchemie aan den lijve ervaren!

….HET is niet het Water maar?….

 

Lees meer in de agenda –>

Nederland leergang gaialogie 2017

Nieuwe leergang gaialogie 2017 in het najaar

Een nieuwe eerste jaar leergang gaialogie 2017 start in oktober

leergang gaialogie 2017De nieuwe leergang gaialogie 2017 geeft een mogelijkheid tot persoonlijke verdieping in de interactie van jou met de subtiele natuur omgeving.

Het eerste jaar is een kennismaking met het werkveld en het ontdekken van je eigen subtiele waarnemingen mogelijkheden en het tweede jaar een specialisatiejaar op basis van voorkeuren.

De nieuwe opzet is een maandelijkse bijeenkomst gebaseerd op de leergangsteksten met individuele begeleiding via Skype en een week in Schirnding.

Deze gaialogie leergang over de wijsheid, liefde en verlevendiging van de Aarde geeft inzicht en bewustzijn en leert je de verschillende natuurkrachten te ervaren en te (er)kennen. Het helpt je om je eigen samenwerkings- en transformatieweg te vinden op basis van westerse tradities.

De gaialogie leergang is een reis naar buiten door het ervaren van de subtiele, verrijkende kwaliteiten van de buitennatuur. Vooral ook een reis naar binnen.

Heb je belangstelling om mee te doen met deze leergang?

Zaterdag a.s. is een open dag in Giessenburg ! Vrije inloop van 9.00 – 18.00 uur

Adres; Bovenkerkseweg 32, 3381 KB. Graag even mailen

zwaan friesland

Gaialogische ervaringsdag Sterrenbeeld zwaan in Friesland

Gaialogische landschap ervaringsdag

Sterrenbeeld zwaan in Friesland

zwaan sterrenbeeldAanstaande zondag 17 september heb ik een gaialogische landschap excursie rondom Sneek in het kader van onderzoek van de subtiele kwaliteiten van de Friese elf steden met als thema; de zwaan in het landschap.

Het betreft oude en nieuwe sterrenpunten van het sterrenbeeld zwaan in het grote landschap.

De te bezoeken oude plekken zijn Zwaanswerd, Idaard, Zwinshuis, Warten en Langweer.

Deze punten zijn vermeld in het boek ‘Het geheim der eersten’ van Henriette Hemmink op basis van onderzoek door dr. Emiel Amsterdam. (2014)

Bij bezoek aan deze plekken wordt:

 • de actualiteit van de verbinding onderzocht, hoe het destijds was en of men wat heeft gedaan om de verbinding te handhaven, dan wel dat het zichzelf in stand houdt.
 • wat betekende het sterrenbeeld zwaan voor de Friezen -stamtotem, ‘zwanenridder’- en hoe is het nu
 • boven- beneden verbinding meten, kwalificeren
 • zwanen cultussen in de Friese oudheid in de bouw met zijn zwanentekens
 • de diepere betekenis van de zwaan ‘boven en beneden’ als heiligheid teken en het gebruik in de roomse kerk in haar centrum in het Friese territorium: Utrecht met het Kerkenkruis.

Ook wordt gezocht naar verlegde of nieuwe contactpunten in het grote en kleine landschap.

Heb je belangstelling laat het me weten.

Zondag 17 september 2017

Tijd: 10.30 – 17.00 uur

Dag bijdrage: 40 euro

Na opgave ontvang je bericht over het ontmoetingspunt!

deze dag is overigens ook een mooie gelegenheid om eens met gaialogie kennis te maken, haar ziens wijze, wijdings scholing en weg

graag tot ontmoetens!

Dick van den Dool

leergang 2017

Sterrenbeeld stier in Friesland

Gaialogische landschap ervaringsdag

Sterrenbeeld stier in Friesland

a.s. Zaterdag 8 juli 2017 10.30 – 17.00 uur

Aanstaande zaterdag heb ik een gaialogische landschap excursie rondom Bolsward in het kader van onderzoek van de subtiele kwaliteiten van de Friese elf steden.

Het betreft de sterrenpunten van het sterrenbeeld stier in het grote landschap rondom Bolsward (bol..stier, aldebaran). De te bezoeken plekken zijn Witmarsum, Schraad, Burgswerd, Bolsward, Nijland en Ysbrechtum. Het betreffen kerkplaatsen en twee landhuizen.

Deze punten zijn vermeld in het boek ‘Het geheim der eersten’ van Henriette Hemmink op basis van onderzoek door dr. Emiel Amsterdam. (2014)

 • Bij bezoek aan deze plekken wordt;
 • de actualiteit van de verbinding onderzocht, hoe het destijds was en wat men heeft gedaan om de verbinding te handhaven.
 • wat betekende het sterrenbeeld stier voor de Friezen
 • boven- beneden verbinding meten, kwalificeren
 • de oeros cultussen in de friese oudheid. De oeros leefde rond 600 nog in Friesland.

Heb je belangstelling laat het me weten.

Lees verder in de agenda

sneek

Op zoek naar de typische Friese watergeomantie – Sneek

Op zoek naar de typische Friese watergeomantie in Sneek op 10 juni 2017

Zaterdag 10 juni gaat de Gaialogische ervaringstocht naar Sneek met als subthema: “Orion/Plejaden, St. Jansriten rond de langste dag en kruisridders” .

Het zuidwestelijke Friese gebied heeft met een stuk van het IJsselmeer een mooie kosmische kwaliteit waar de hemel op aarde komt; sterrenbeelden zich projecteren met de Melkweg.

Zaterdag 10 juni wil ik een vierde stad van de elf Friese Steden bezoeken om de typische Friese stadsplek aard te verduidelijken.

Elke stad heeft haar eigen diepere kwaliteiten die soms van heel oude oorsprong zijn. Deze subtiele kwaliteiten worden in kaart gebracht om de stad

Sneek anders te herkennen. De subtiel beleefbare sferen –herstory- met de historische feiten –his story- en de mythen tezamen geven een totaler beeld van een plaats dan alleen de platte geschiedenis.

Een geomantische ervaringen dagreis door deze stad en haar omgeving met onderzoek en belevingen aspecten zoals:

 • de Oerplek Sneek is ontstaan in de 10e eeuw op een hoger gelegen zandige landtong (Sneek = Ter Snake = op landtong) en is tot ontwikkeling gekomen na de aanleg van de zuidelijke dijk van de Hempolder Scherhem. Wat is daar nog van te ervaren?
 • kerkplek gewijd aan St. Maarten en de relatie van de Orion gordel (kerk had drie torens op en rij) met Plejaden en de oorspronkelijke diepe ondergrond kwaliteiten
 • het belangrijke klooster van de Johannieter ridders (kruis/tempel ridders?) op de St. Jansberg. Een commandorij gesticht in 1250 en afgebroken in 1580. Nu grote begraafplaats.
  De Sint Jans riten en de relatie met Plejaden rond de 21/24 juni. Een andere kijk op midzomer rituelen.
 • kloosterplek Thabor in Tirns en de relatie met de roem beruchte ridder Rienck Bocken (14/5e eeuw en oorsprong van ‘wildeman’ archetype in wapen van Sneek?) die voor z’n zielen rust een eigen klooster bouwde in 1406 op de terp Abwert of Abort. (naam Thabor afgeleid van omkering van de naam) Nu cultuurhoeve en wijn boerderij.

Tijdens de bouw van het klooster zag de ridder met andere getuigen .„Des nachtes daer nae, dat heer Rienick dat eerste huis hadde aangelecht, worde gesien, dat ut die selve plaetse, dear nu het clooster staet scheen een groot licht dat opsteech an den hemel. Lichtverschijnselen zijn niet vreemd bij klooster en kerkvestigingen. Maar wat voor licht is daar?

 • de waterstad Sneek met haar waterwezens

Algemeen en opgave

De dag begint om 10.30 uur en duurt tot 17.00 uur.

Meenemen warme buitenkleding, een cadeau voor de stad en de subtiliteiten en iets voor de gezamenlijke lunch
Wil je mee, laat het me weten.
Na opgave mail ik door waar we elkaar ontmoeten.