gaialogische ervaringen, foto YvN

Gaialogische activiteiten in Juni 2024

Agenda Gaialogische -Ervaringen tochten

 1. Dinsdag 18 juni: Rivierengebied Rijn/Merwede/Lek delta: hoe werkt het nu het subtiel energetisch?
 2. Woensdag 19 juni: Dimensiepunt Holterberg
 3. Donderdag 20 juni: de Paasberg en haar belastingen in Lochem
 4. Vrijdag 21 juni: Lochemseberg en de Midzomerwende
 5. Zaterdag 22 juni: inwerking van volle maan en Zomerwende op Heilige wierden in en om de Fivelboezem
 6. Zondag 23 juni: Vrouwelijke Eerwierden in Fivelgebied met haar Zeevrouwe Hoedsters
 7. Maandag 24 juni: bijzondere wierdenpunten in Oost-Friesland (BRD). Ondermeer Rysum e.a.
 8. Dinsdag 25 juni: Potkleibos Kleibosch in Foxwolde, Drenthe: Elster IJstijd-Licht

Aanvang: rond 10.30 – 17.00 uur, deelname. 45 euro.

Heb je belangstelling om mee te gaan, laat het me weten, dan stuur ik je meer  informatie!

En elke tweede zondagavond een Gaia Zoom ontmoeting van 20.00 – 21.30 uur

Heb je belangstelling voor de Gaia Zoom neem contact met me op

Lees ook mijn blog op gaialogie.blogspot.com

Pinksteren zoom

Thema van deze zoomsessie: 
 
Lichtmysterie aspecten van de Heilige punten in het Zee-Waddenland van het Noorden en de Zijns uitdrukkingen 

De wierden in het voormalige Friese gebied zijn met reden op bepaalde punten aangelegd. Sommige waren Vrouwelijke Eerwierden waar de oude tradities van Zeewater, Maan en Zon werden geëerd.

Je treft op die punten nog de oude dobben aan, verticale Waterpunten en oude Eerkerkjes als in Holwierde en Huizinge naast het oude Mysteriepunt.

Ik wil wat ervaringen van m’n onderzoekreizen in mei vertellen in Groningen en Oost-Friesland en stil staan bij het fenomeen van deze verticale Dimensiepunten op Water en Aard energetische plekken.

En benoemen de verschillende soorten Aard-Lichtfenomenen, die vooral door oude Vrouwen tradities werden geëerd en subtiel nog steeds worden beheerd door Eervrouwen op deze Lichte Yonipunten.

Ook een gelegenheid om via de foto’s eens kennis te maken met de persoonlijke doorwerking van dergelijke Lichtfenomenen.

Ook aandacht aan Potklei-Licht uit de Elsterijstijd (de voor-voor laatste) dat in het Noorden werd gebruikt bij de aarden delen van boerderijen en als kloostermoppen. 

De zee die immer Geeft en ook weer Neemt

neem contact met me op voor de toegangscode


Gaialogische activiteiten in april 2024

Agenda Gaialogische -Ervaringen tochten

 1. Dinsdag 16 april: Luttenberg
 2. Woensdag 17 april: Lochemse berg
 3. Donderdag 18 april:  Kerkelijn kerken Oosterwijtwerd en omliggende kerkjes in Noordoost Groningen
 4. Vrijdag 19 april; Westerwolde: Pagediep en heilig eiland van de zwarte vrouwen
 5. Zaterdag 20 april: Abdij van Ihlow in Oost-Friesland (BRD)
 6. Zondag 21 april Fivelboezem: Wie hebben de wierdenplekken hier uitgekozen en hoe: vrouwelijke sjamanen.
 7. Maandag 22 april Potkleibos De Kleibosch in Foxwolde

Aanvang: rond 10.30 – 17.00 uur, deelname. 45 euro.

Heb je belangstelling om mee te gaan, laat het me weten, dan stuur ik je meer  informatie!

En elke tweede zondagavond een Gaia Zoom ontmoeting van 20.00 – 21.30 uur

Heb je belangstelling voor de Gaia Zoom neem contact met me op

Lees ook mijn blog op gaialogie.blogspot.com

Ihlow