Dick van den Dool

Organisatie

Over het instituut voor Gaialogie

Dirk van den Dool

Dirk van den Dool (1953), geboren in een oud boerengeslacht, milieukundige, natuur-en lanschapsbeheerder, geomant, natuur-waarnemings-deskundige en raadgever met als intentie; mensen weer in het eigen levende contact te brengen met de subtiele Aarde-Natuur om zo ook dichter bij het-‘eigen’-Zelf te zijn. Auteur van verschillende boeken en poet.

Begin negentiger jaren onderzocht ik met Wigholt Vleer krachtplaatsen in Vlaanderen en Nederland. Het begrip leylijnen en leycentra (krachtplaatsen) kwam in een breder perspectief te staan. Duizenden mensen zijn sindsdien op stap gegaan al of niet met wichelroeden om de energie krachten op de vele oude inheemse heilige/kracht/spirituele punten te ervaren.
Na enige tijd ben ik me gaan specialiseren in elementaal-krachten, de natuurwezens, en heb op kleine schaal met geïnteresseerden spirituele reizen georganiseerd naar krachtplaatsen in Zuidwest Engeland (Glastonbury), Schotland, Ierland, Frankrijk (Chartres, Pyreneeën/Katharen). In klein verband organiseerde ik ook leergangen Gaialogie; het persoonlijk zoeken naar nieuwe verbindingen tussen de subtiele mens, de Grote Natuur en oude en nieuwe cultuur.

Al meer dan 25 jaar ga ik met mensen in Nederland op stap om de subtiele schoonheid in het landschap te ontmoeten van dit fantastische land Nederland met haar jonge aarde, oude rivierlopen, lokale subtiele omgangsvormen en de nieuwetijds energie. Mijn uitgangspunt is steeds het zelf ervaren van de subtiliteiten en daarmede ook om dichter bij jezelf te komen.

Specialiteiten; lokaliteit, geomantie met haar sacrale bouw van religieuze bouwwerken, krachtplaatsen, energetische fenomenen en de subtiele belevendigde werelden van elementalen en elementaren, goden/godinnen etc., relatie grote Natuur en eigen spirituele ontwikkeling , subtiel waarnemen, plektransformatie.

“Ik ga naar buiten om meer binnen te komen”

De organisatie – Expertise

Adviezen

over bouwlokaties : bijdragen aan een bouwlokatie
Voor meer informatie lees verder –> energetisch bouwen en – beheren over de woonplaats

Omgeving

Onderzoek naar bijzondere krachtplaatsen Initiëren en begeleiden van projecten voor een afgestemde omgang met de subtiele omgeving Scheppen en beheren van stilteplaatsen en ontmoetingsplekken Subtiel energetisch beheer van gebieden en terreinen Huis- en plaatswijdingen

Opleidingen

Lezingen, cursussen, trainingen en workshops Gaialogie leergang subtiele omgevingsenergieënen Aardemysteries
Voor meer informatie lees verder –> Gaialogie leergang natuurwezens

Reizen en Excursies

Gaia-Travel reizen naar bijzondere natuur – en mysterie plaatsen in binnen- en buitenland
Voor meer informatie lees verder –> Gaia excursies en ervaringstochten in binnen- en buitenland

Publicaties

Voor meer informatie lees verder –> Publicaties
Voor meer informatie over Dick van den Dool en het Instituut voor Gaialogie kun je een keuze maken uit het menu links

Netwerk

Het instituut heeft een eigen netwerk van deskundigen die professioneel bezig zijn op het terrein van geomantie, dan wel gaialogische principes toepassen in hun werk.