Artikelen over geomantie

Gaialogie, geomantie in deze tijd

De wijsheid, liefde en verlevendiging van de Aarde

Ik ervaar de natuur als leermeester die heel wat te bieden heeft. Herken je dat? Ken je ook de ervaring als je buiten bent geweest,dat je daarna anders thuis komt? Een ontmoeting met een boom of plant, een plek, een lichtval, een windvlaag of zomaar iets dat je nog niet kan herkennen?

Onze omgang met de aarde (Gaia) blijft sterk in beweging zowel materieel, emotioneel, als spiritueel. We worden ons meer en meer bewust van wat er met haar gaande is en het lijkt soms wel alsof de omgeving minder leeft, minder vitaal is.
In feite regeert de aarde mede ons leven; wordt ons lichaam niet in stand gehouden door wat haar lichaam voortbrengt? De aarde is ook onze leer- en belevingsplaats, waar veel meer leeft dan mensen alleen!Ons directe leefmilieu wordt, zonder dat we ons daarvan bewust zijn, sterk beïnvloed door de verschillende energiestromen met hun inhouden, die de levende aarde zelf uitstraalt maar ook ontvangt. Deze krachten kunnen bijvoorbeeld op ons systeem zowel een voedende, een neutrale, als een onttrekkende werking hebben.
Een verscheidenheid aan bronnen heeft hun eigen specifieke eigenschappen en intenties. Zoals energieën uit de aarde (water, ondergrond, netwerken), de kosmos (stralingen, instroompunt-en, lagen) en de natuur die ons omringt (begroeiing en dieren), de vier elementen, de wezenswerelden en alles wat de mens schept aan vormen (gebouwen) structuren en gedachten

Vroeger

In oude culturen erkende men deze bron-energieën en werkte daar mee samen. Bijvoorbeeld om de juiste plaats en omgangsvorm te zoeken om te wonen, te werken, voedsel te verbouwen, te genezen en om in contact te komen met de Grote Natuur (heilige plek) voor inspiratie en levensenergie.
Men wist bovendien dat al het omgevende bewustzijn heeft en reageert op wat mensen doen.
Een afgestemdere relatie met alles om hen heen, zowel in de materiële- als in de subtiele werkelijkheden, was dan ook een noodzaak voor de mensen uit oude kulturen….en misschien geldt dat nog steeds………

Gaialogie is de kunst, natuur en mens in verbinding met elkaar te brengen. Zij is gebaseerd op de kennis van zowel de kosmos als van de archetypische energiestructuren van de aarde. Een energetische matrix die door alle verschijningsvormen van de natuur heen werkt.
Het herkennen en verinnerlijken van dit universele subtiele Al leidt tot een diep meevoelen met de hele schepping. Deze inzichten leren ons om bewuster met onze omgeving samen te werken.

Gaialogie is ook een oeroude Aarde-ervaringswetenschap die is aangepast aan de westerse manier van leven. Een vorm van geomantie voor het bewuster omgaan met de subtiele omgeving van natuurstromen, energieën en wezenswerelden om zo ook dichter bij je Zelf te komen. Het werkterrein ligt in de (vrije) natuur, maar ook in de woon- werk- en leefomgeving.

Gaialogie – artikelen over geomantie

Op deze pagina’s staan verwijzingen naar een aantal artikelen over geomantie, subtiele natuurwezens en reisverslagen. Maak een keuze in het menu links. Veel plezier met lezen en ervaren.