copyright

Copyright

Copyright

Behalve waar op deze site het tegendeel wordt verklaard, is het je onder de volgende condities toegestaan de documenten en de informatie die verkrijgbaar zijn op deze site te bekijken, te downloaden en te printen:

  1. De documenten en de informatie mogen uitsluitend voor persoonlijke, interne, niet-commerciële doeleinden en als informatie worden gebruikt
  2. De documenten en de informatie mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd of veranderd
  3. De documenten en de informatie op deze site mogen niet worden gedistribueerd
  4. Je mag geen aankondigingen van auteursrechten of andere vermeldingen van eigendom die zich in de documenten en de informatie bevinden, verwijderen.
  5. Instituut voor Gaialogie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de toestemming de documenten en de informatie die verkrijgbaar zijn op deze site, in te zien, te downloaden en te printen, in te trekken, en een dergelijk gebruik moet worden stopgezet onmiddellijk na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van Instituut voor Gaialogie
  6. De hierboven gespecificeerde rechten om de documenten en de informatie die verkrijgbaar zijn op deze site, in te zien, te downloaden en te printen, zijn niet van toepassing op het ontwerp of de lay-out van deze site. Tenzij anders vermeld berust het auteursrecht van het ontwerp, de lay-out en de daarbijbehorende tekeningen en foto’s bij Yolanda van Nieuwkoop en worden beschermd door handelsmerken en andere wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd.