Onderzoek

Onderzoek

Een huis en plaats onderzoek

 

Advies over woonplaats

Een van de activiteiten van een gaialoog is het geven van advies over de woonplaats. Vooral als de bewoners klachten hebben. Maar ook als er geen klachten zijn en de bewoners meer over de ‘verborgen’ subtiele kwaliteiten van hun plek willen weten.

Soorten plaatsklachten

fysieke, emotionele- en/of mentale klachten van een bewoner. Vaak heeft de een eerder last dan de ander. Wat dat betreft zijn we niet allemaal ‘even gevoelig’ voor plaatsfenomenen.
bepaalde verschijnselen, zoals het veelvuldig stukgaan van lampen of andere technische apparatuur
‘psychische verschijnselen’ zoals ‘naar’ aanvoelende plekken of vaste momenten dat iets zich manifesteert zoals elementalen of elementaren
slecht slapen of niet uitgerust wakker worden
een betere gezondheid als men elders verblijft
het pand voelt niet goed aan en de bewoners zijn dan ook liever elders
de onverkoopbaarheid van een pand. De plek is bijvoorbeeld nog niet klaar met de bewoners of de bewoners kunnen de plek onbewust nog niet loslaten!
In Duitsland heb ik veel goede ervaringen met onverkoopbare woningen. Sabine Maijer en ik werken daar ondermeer samen met makelaars.

Kan een plaats ziek maken?

Ja en nee. Uiterlijk ja, maar innerlijk kan een plaats alleen datgene manifesteren wat in het subtiele van de bewoner manifest mag worden.
Een ‘externe’ plaats hoeft niet de aanstichter te zijn van iets dat we ziekte noemen. Een plaats kan wel voeding geven aan een innerlijk fenomeen via een lichamelijk, emotionele of mentale klacht. De aardeomgeving ondersteunt zo het bewustmakingsproces ten behoeve van de eigen ontwikkeling.
Natuurlijk kan een plaats ook iets nieuws manifesteren, maar dan is het de bedoeling om de betrokkene aan te zetten tot verandering, het nemen van actie. Vaak is een ziekte of klacht, op welk niveau dan ook, een stimulator om in actie te komen, om uit het oude patroon te gaan.

De omgeving als spiegel

Omgevingsfactoren zijn niet alleen opvoeding, cultuur en tijdsgeest, maar ook de woonomgeving, het huis als vorm en de ruimten waarin men verblijft. In de geomantie wordt vooral de slaapruimte onderzocht, omdat ons lichaam daar het langst zonder beweging verblijft.
Vaak wonen mensen ook in de buurt van plaatsen die nog restanten bevatten uit vorige levens. Waar in andere tijden een bepaald gedrag is gemanifesteerd dat doorwerkt tot in deze tijd. En dat vraagt om nu met ‘andere ogen’ bekeken te worden.
Gaialogie gaat er van uit dat ons doen en laten gemanifesteerd wordt in onze omgeving; oude patronen uit andere levens laten zich aan ons zien. De omgeving als spiegel van het eigen zelf. Daarin verandering aanbrengen geeft voor de energeticus een grote verantwoordelijkheid. Mag en kan hij de oorzaken wel weg halen of moet het proces nog door z’n dieptepunt heen. Vaak helpen energetici mee aan het verwijderen van de klachtmakende factoren en kan de persoon zijn oude levenswijze weer voortzetten. Doch gaat het er niet om de klacht te zien als een ‘goede boodschapper’ die niet gedood hoeft te worden, maar juist met een aanwijzing komt?

Processen

Van Peter Paul Gerbrands heb ik geleerd dat er drie veranderingsprocessen zijn:
– aanpassingsprocessen – je verandert alleen iets aan de buitenkant. Bijvoorbeeld als iemand last heeft van een energetische lijn dan ‘ontstoor’ je deze lijn. Een heel veel voorkomende ingreep.
– veranderingsprocessen – meer diepgaande processen met een bepaald verloop.
Bij huisonderzoeken benoem ik vaak wat ik waarneem en dat werkt op zich al door in het proces.
– fundamentele processen – processen waarin niet kan worden ingegrepen. Een fundamenteel proces in deze tijd is bijvoorbeeld de reactie die we kunnen verwachten op het uitbuiten van de tweede en de derde wereld door de eerste wereld. Of het karma dat we als totale westerse gemeenschap opbouwen bij de ondierlijke behandeling van landbouwhuisdieren in de westerse bio-industrie.

Aandacht

In mijn eigen analyse besteed ik aandacht aan:

het benoemen van de plaatsaspecten als manifestatie van persoonlijke processen.
Plaatsaspecten kunnen zijn: energetische fenomenen, huisvorm-uitwerkingen, wezensmanifestaties e.d.
de kwaliteiten van de plek en het huis
de slaapplek: oriëntering bed, inrichting kamer, technische straling vanuit elektriciteitsnet en elektrische apparaten, doorwerken van naastgelegen ruimten
de woonplaats zelf: ondergrond en huisvorm
de grote omgeving: invloeden vanuit de omgeving zoals technische stralingen, ligging van huis op energetische verbindingen tussen twee krachtpunten e.d.
de huisvorm en inrichting

En dan?

Op basis van de analyse bespreek ik de resultaten en geef ik aan wat ik zelf mag toevoegen of veranderen en wat de huisbewoners zelf moeten doen. Actiepunten kunnen bijvoorbeeld zijn: het verwijderen van bepaalde voorwerpen, een andere inrichting, netvrije schakelaars aanbrengen, bepaald onderhoud van de woning, het plaatsen van bepaalde transformerende voorwerpen zoals stenen e.d.
Ook geef ik adviezen over een ander zelfbeheer van de personen zelf.

Interesse?

Elk huisonderzoek staat op zich en is een uniek gebeuren en een ‘vak apart’. Een huisonderzoek duurt zo’n drie uur inclusief bespreking. Vraag een offerte aan als u belangstelling hebt.