Vulkaan in de waddenzee, op pad in het noorden

Op pad in noord Nederland in april 2019

Het Hoge Noorden met haar Friese schatten

de subtiele schoonheden van het Oeroude land in het

Noorden, de schone richting van het Noorden!

Wat is er met ons heilige heel makende Noorden echt aan de hand en wat zijn de subtiele schoonheden?

Ik bezoek zaterdag Noordwest Friesland en zondag Groningen (Flivo inham) om de oude staat te herkennen en de subtiele sferen te eren en te ondersteunen. Ervaar je mee?

  • zaterdag 13 april: de ‘Her story’ van de verborgen Zuidwalvulkaan in het Friese Westergo (10.30 – 17.00 uur)
  • zondag 17 maart: de subtiele schoonheden van enkele wierden in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen (10.00 – 17.00 uur)

meer info in de agenda!

Deze dagen zijn ook een mooie kennismaking met het individuele pad van de leergang Gaialogie, of gewoon als een kennismaking, dan wel een verdieping in het subtiel waarnemen.

En te horen van mijn werkzaamheden, persoonlijke ervaringen en plannen

Laat de Grootsheid je inspireren!!