Tagarchief: Ervaringstocht

gaialogische ervaringstocht Excursie Friesland

de ‘her-story’ van het Sneekermeer

de ‘her-story’ van het Sneekermeer

 Watermantie van de Friese Meren   Maandag 17 december 2018 10.30 – 16.30 uur

Meren zijn Frieslands grootste zichtbare elementale vormen. Elk meer heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis die in een enkel geval terug kan gaan tot voor de menselijke ontginning. Maar wat zijn eigenlijk haar subtiele kwaliteiten?

In augustus zijn het Tjeukemeer en het Slotermeer bezocht en  november Fluessen/Heegermeer

En nu is het de tijd om  het Sneekermeer, het meer met de echte waterstad Sneek, te bezoeken om haar subtiele geaardheden in kaart te brengen; de her-story de persoonlijke geschiedenis van dit Friese water.

Aspecten die aan de orde komen:

– de tot nu toe bekende ontstaan geschiedenis en wat is vooral het eigen verhaal van het ‘Belevendigde meer’ zelf

– subtiele namen van het binnenmeer water en de vormkracht van het meer lichaam

– wat zijn de specifieke waterwezens en hoe kan ik die ervaren en wat is hun ‘verhaal’

– wat zijn de lokale watertrauma’s

– waar komt het oppervlaktewater vandaan en wat is de subtiele  waterkwaliteit en hoe kun je dat in kaart brengen

– wat  is de relatie met sterren(beelden). Is er een relatie met sterrenbeeld             zwijn/grote beer, zwaan, paard in haar omgeving. Eerder onderzoek wees uit dat   de kerkplaats, de Oerplek van Sneek een relatie heeft met Orion en Plejaden?

– het onverwachte

We reizen met de auto naar verschillende bezoek-/onderzoekpunten, vanwaar we een stuk lopen.

De his –story die nu bekend is:

De oorsprong van de huidige stad Sneek ligt in een veengebied dat al vanaf de Romeinse Tijd bewoond werd. De door hen opgerichte terpen werden tot ongeveer de derde eeuw bewoond, daarna zouden de bewoners het gebied hebben verlaten. In de achtste eeuw werd het land echter weer bewoond. Eind negende eeuw werd een nederzetting gesticht aan het veenriviertje It Ges. Deze nederzetting werd gesticht op een opgehoogde oeverwal of pleistocene zandophoging en zou later uitgroeien tot de huidige stad Sneek.

Aan het begin van de 10e eeuw werd begonnen met de ontginning van de veengebieden ten zuiden van de nederzetting. Het meer is in de Middeleeuwen ontstaan als gevolg van ontginning van veen. Door het Sneekermeer loopt een zandrug die bekendstaat als de Gravinneweg.

Op de zandophoging werd rond het jaar 1000 een houten kerkje gebouwd (de voorloper van de Grote- of Martinikerk).

Verzamelpunt

De oude kerk van Goingarijp.

Meerijden met iemand: laat het me weten dat ik het voor je kan regelen als iemand  uit je  buurt komt. Dan wel ophalen op station Sneek.

Algemeen;

– bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen

– meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving

–  voor vragen en opgave  kun je me vanaf  vrijdag bellen op: 0614200028

Buitenworkshop

Sterrenreizen 16 december

sterrenreizen op het ‘grafheuvel’ landschap

 zondag  16 december 2018  (11.00 – 16.30 uur)

 In pre historische tijden wisten mensen die nog in stamverband leefden wat hun herkomst is. Waar ze vandaan kwamen en waar ze weer naar toe gingen na een kortstondig aards leven.  Eén zo’n optie is de sterren.

In Nederland zijn ook verschillende plekken waar ze die herkomst hebben uitgebeeld in het landschap. Bijvoorbeeld in de vorm van plaatsing van dat we nu ‘grafheuvels’ noemen.

Op de heide bij Hilversum ligt soms groepering in de vorm van het sterrenbeeld de Plejaden, lokaal beter bekend als ‘de zeven bergjes’

Aandachtspunt;

– prehistorisch landschap met oude kwaliteits punten

– wat zijn eigenlijk ‘grafheuvels’ werkelijk

– is er nog een kosmische verbinding of zelfs nog meer

– herkomst mogelijkheden mens na zijn leven

– Het Zevengesternte de Plejaden hun oude en actuele kwaliteiten

– Zelfonderzoek: ervaren de verschillen tussen persoonlijkheid, ziel, geest, kristal lichaam

– andere gegevenheden in deze omgeving zoals ‘doodswegen’, Sint Jans processies rond de langste dag e.d.

– wat is mijn herkomst?

– dat wat aan de Orde is

We bezoeken de heide met haar kwaliteitspunten en staan ook stil bij de actualiteit van onze Woonplaneet. Hoe is haar toestand en wat zijn mijn recentste inzichten dat er staat te gebeuren, die ik heb gezien in het Fichtelgebirge.

Praktische info

– aanvang; 11.00 uur  16.30 uur

– verzamelpunt; parkeerplaats Sint-Janskerkhof in Laren, tegenover restaurant La Place

– Te bereiken met de auto door de A1 te nemen, afslag 9 ‘Laren, Hilversum’ en naar Hilversum rijden. Na ongeveer 1 km bij restaurant links af slaan en daar parkeren.

-Meenemen: iets voor een gezamenlijke lunch onderweg en een cadeau  voor de Plejaden

– dag bijdrage; 40 euro.

Voor vragen en opgave  kun je me vanaf donderdag bellen op: 0614200028

 

Drenthe

Het heilige heelmakende centrum van het Oude Drentse landschap

 1. Het heilige heelmakende centrum van het Oude Drentse landschap

15 december van 10.30 uur – 17.00 uur

Waar bevindt zich het oude en nog levende heilige –heelmakende-  subtiele centrum van Drenthe? Bij en rondom Borger!?

Het is al weer een hele tijd geleden dat Drenthe op m’n agenda  stond, maar nu pak ik het weer op met een nieuwe insteek.

Vanouds waren vooral de hunebedden oude kracht- en heilige punten. die onderdeel uitmaakten van één Groot Lichaam; de ruggengraat van  het Oude Land Drenthe, met  Emmen aan de basis en Groningen de kruin.

Op deze dag gaan we op zoek naar deze oude inwijdings kwaliteiten,  of ze nog op of in de nabije omgeving van  de hunebedplaatsen aanwezig zijn van Drouwen, Bronneger en Borger. Want  dat is de hoek is waar iets bijzonders subtiels levendigs te hervinden is.

Neven aspecten op deze dag zijn:

– wat is heiligheid in ons en buiten ons

– wat is mijn eigen kwaliteit en eventuele blokkaden met het element Aarde, om dat aspect in het subtiele lichaam bewust te worden, te reinigen

– wat zijn andere  subtiele schoonheden in dat gebied

– verbindingen met de sterren

– dat wat zich aandient

Algemeen;

– Verzamelpunt;  de hunebedden van Bronneger, D21/D22 Bronneger West, Steenakkerweg

– bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen

– meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de plek(ken)/het centrum

–  voor vragen en opgave  kun je me vanaf vrijdag bellen op: 0614200028

Friese meren

Aquatempels

Aquatempels De Fluessen / Heegermeer

Vrijdag 16 november: Watermantie van Friese binnenmeren: de Fluessen/Heegermeer subtiel ervaren (10.30 -17.00 uur)

Meren zijn Frieslands grootste zichtbare elementale vormen. Elk meer heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis die in een enkel geval terug kan gaan tot voor de menselijke ontginning. Maar wat zijn eigenlijk haar subtiele kwaliteiten?
In augustus zijn het Tjeukemeer en het Slotermeer bezocht en nu De Fluessen/Heegermeer , het een na grootste meer van Friesland na het Tjeukemeer.

Een tweetal grote meren wil ik in het zuiden van deze waterprovincie nu bezoeken om haar subtiele geaardheden in kaart te brengen: De Fluessen/Heegermeer

Aspecten die aan de orde komen;
– de tot nu toe bekende ontstaan geschiedenis en wat is vooral het verhaal van het ‘belevendigde meer’ zelf
– subtiele namen van het binnenmeer water en de vormkracht van het meer lichaam
– wat zijn de specifieke waterwezens en hoe kan ik die ervaren en wat is hun ‘verhaal’
– wat zijn de lokale watertrauma’s
– waar komt het oppervlaktewater vandaan en wat is de subtiele waterkwaliteit en hoe kun je dat in kaart brengen
– het onverwachte
We reizen met de auto naar verschillende bezoek-/onderzoekpunten, vanwaar we een stuk lopen.
Zo zou de Fluessen zijn oorsprong vinden in een uiterst droge en hete zomer in 1204 en als gevolg van die droogte brandde het bos Fluiso af. Dit verhaal komt uit de kroniek van de Harlinger organist Andreas Cornelius (overleden in 1589). Die kroniek wordt niet als bijster betrouwbaar beschouwd.
In elk geval is het water hier ontstaan na de ontginning.
Het Heegermeer, de Fluessen en de Morra zijn tijdens het Saalienglaciaal door een gletsjer in de ondergrond uitgeslepen; ze vormen in feite een langgerekt gletsjerdal.

Verzamelpunt
Bij de ingang van de jachthaven de Koggeplaet, Mardijk 3
8581 KG, Elahuizen
Meerijden met iemand: laat het me weten dat ik het voor je kan regelen als iemand uit je buurt komt.

Algemeen;
– bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
– meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving
– voor vragen en opgave kun je me vanaf donderdag bellen op: 0614200028

Vlieland

6 oktober; Gaialogische ervaring tocht naar het eiland Vlieland

zaterdag 6 oktober 2018 in Harlingen: tocht van 9.00 – 18.15 uur

Een dagtocht op het eiland Vlieland op de fiets om dit Waddenkust zee eiland Gaialogisch subtiel te ervaren

Materieel gezien is Vlieland het kleinste bewoonde Waddeneiland in Nederland en na Schiermonnikoog de dunst bevolkte gemeente. Het is het enige eiland waar de duinen aan de Waddenzee grenzen, zonder polder ertussen. Het heeft van de eilanden de hoogste duintop van 36 m hoogte en aan de westzijde de grootste zandwoestijn van West-Europa, de Vliehorst, dat in het weekend toegankelijk is.
Er is geen landbouw (meer ) op Vlieland, maar van oudsher houden de Vlielanders graag geiten. Nu een eiland zonder landbouw dat een opener vegetatie geeft door minder stikstof bemesting.
Het heeft waterstukken van zoet, brak en zout. Daar grazen ook Schotse Vikingschapen en is een bevruchtingsstation waar koninginnen door de zachtaardige bijensoort Carnica darren worden bevrucht.

Maar wat zijn de subtiele oude en nieuwe kwaliteiten van dit mooie kleine stukje Noord-Nederland?
Een zes uur durende ontdekkingsreis met Dick van den Dool. We gaan met de fiets op pad en bezoeken talrijke interessante ontmoetings punten/subtiele highlights.

Aspecten die aan de orde komen;
– de waddensferen ervaren tijdens de boottocht
– het eilandwezen
– het uniek subtiele van het eiland, ondermeer een oud mensenras en de vele waterwezen sferen
– de oude en nieuwe sferen met ‘heilige’ en ‘heilige der heilige’ sferen aan de oostzijde richting het Zeegat van het Vlie met haar mooie vorm
– de negatieve invloed van het militaire oefenterrein (elementaar gebied)
– het eiland Vlieland (midden noord en oost)behoort, gemeten naar het aantal strandhoofden per km, tot de zwaarst verdedigde stukjes kust van Nederland. Wat doet deze kustverdediging subtiel gezien?
– en vooral wat op het Pad komt

Hoe er te komen:
– via Harlingen boot, vertrek 9.00 uur. Boottocht van 90 minuten terugreis 16.45 uur . Ontmoeten bij kassa. Kom wel op tijd voor de boot.
– zelf boeken boot via internet met fietsarrangement: 26 euro/persoon https://www.rederij-doeksen.nl/fietsdagarrangement

Dagtocht begeleiding; 40 euro. Opgave per mail infogaialogie.nl dan wel telefonisch (vanaf donderdag) 0614200028
Telefoon op de dag zelf: 0614200028

Meenemen; passende warme kleding, (vooral op boot, als we buiten waarnemen), iets voor een gemeenschappelijke lunch, drinken, iets om op te zitten.

Gaialogische bijeenkomsten en ervaringstochten in Nederland dit weekend

Zoals ik in mijn blog al heb laten weten en aan mijn abonnees heb gemaild,  zijn er een aantal Gaialogische bijeenkomsten en ervaringstochten in Nederland komend weekend 5 – 7 oktober 2018

Ervaringstocht in Friesland Vrijdag 5 oktober van 10:30 tot ca 17:00 uur – wat zijn eigenlijk haar subtiele kwaliteiten? In augustus zijn het Tjeukemeer en het Slotermeer bezocht en nu  De Fluessen/Heegermeer , het een na grootste meer van Friesland na het Tjeukemeer.

Ervaringstocht naar Vlieland op zaterdag 6 oktober van 09:00 tot ca 18:15Een dagtocht op het eiland op de fiets om dit Waddenkust zee eiland Gaialogisch subtiel te ervaren

Ervaringstocht in Ermelo Zondag 7 oktober van 10:30 tot ca 16:00 uurIk wil met jullie samen op pad gaan in de buitennatuur van Ermelo om te laten ervaren wat voor schatkamer deze Natuur is

Inspiratieve bijeenkomst in Amsterdam op zondagavond 7 oktober

Inspiratieve bijeenkomst in Giessenburg maandagavond 8 oktober

Bossferen in de bossen Leuvenum met bezoek aan de het gebied ‘Stille Eenzaamheid’

Bossferen in de bossen Leuvenum met bezoek aan de het gebied ‘Stille Eenzaamheid’

Zaterdag 25 augustus 10.30 – 17.00 uur

via de Heiligenweg kom je in een groot bosreservaat met heel specifieke subtiele kwaliteiten

Om te ontmoeten:

 • – de vitaliserende leven gevende werking van bossen
 • – de elementaal wezens –verbonden met de natuur- en wat houdt hen bezig
 • – ‘stilte’ en ‘heiligheid’ als subtiel fenomeen
 • – Nieuwe kwaliteiten?
 • – het onverwachte

Verzamelpunt

Station Ermelo rond 10.15 uur

S.v.p. wel doorgeven als je met de trein komt en mee wilt rijden.

Algemeen;

 • bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
 • meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving
 • voor vragen kun je me bellen op: 0614200028
 • Deze dag is ook een mooie kennismaking met de leergang Gaialogie, of gewoon als een kennismaking, dan wel een verdieping in het subtiel waarnemen.
 • En te horen van mijn werkzaamheden, persoonlijke ervaringen en plannen in 2018.

Laat de Grootsheid je inspireren!

Wie mee wil laat het me weten.

Friese meren

Gaialogische ervaringstochten in Nederland 25 en 26 augustus

Komend weekend zijn er twee gaialogische ervaringstochten in Nederland op 25 en 26 augustus, in de bossen en bij de Friese Meren

Inspirerende Gaialogische Ont-Moeting

met de nazomer Natuur
in de bossen en bij de Friese Meren
Zaterdag 25 augustus en zondag 26 augustus
10.30 uur – circa 17.00 uur

Dit weekend ga ik weer op Gaialogische onderzoek ervaringstocht naar verschillende subtiele plekken in het land.

Zaterdag naar de Veluwse bossen en
zondag naar Friese meren, het Tjeukemeer en het Slotermeer.

Je bent van harte welkom om Buiten subtiel te ontmoeten, ‘bij te tanken’ en je vooral te laten inspireren door de Grote Natuur!!

Dick van den Dool

1. Bossferen in de bossen Leuvenum met bezoek aan de het gebied ‘Stille Eenzaamheid’

Zaterdag 25 augustus 10.30 – 17.00 uur

Verzamelpunt Station Ermelo rond 10.15 uur

S.v.p. wel doorgeven als u met de trein komt en mee wilt rijden.

2. Twee Friese binnenmeren subtiel gezien Watermantie; het Tjeukemeer en het Slotermeer

Zondag 26 augustus, 10.30 – 17.00 uur

Verzamelpunt 1e Parkeerplaats Tjeukemeer aan de A6 richting Lemmer –Joure. Dit is eerste afslag bij de doorsnijding door het meer van het zuiden gezien.

Heb je zin mee te reizen laat het me weten. Ik rijd zelf via de Flevopolder. Mogelijk station Leystad.

Algemeen;

bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen

meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving

tel: voor vragen kun je me bellen op: 0614200028

Deze dag is ook een mooie kennismaking met de leergang Gaialogie, of gewoon als een kennismaking, dan wel een verdieping in het subtiel waarnemen.
En te horen van mijn werkzaamheden, persoonlijke ervaringen en plannen in 2018.

Deze maand in Gaialogie – Januari 2018

Deze maand in Gaialogie: Inspirerende Gaialogische Ont-Moeting met de Januari Natuur aan de kustzone en twee inspiratieve bijeenkomsten in Amsterdam en Giessenburg

gaialogische ont-moeting

Inspirerende Gaialogische Ont-Moeting met de December Natuur aan de kustzone Bergen aan Zee bij de Schoorlse Duinen

Activiteiten december 2017 in Nederland, Inspirerende Gaialogische Ont-Moeting

Inspirerende Gaialogische Ont-Moeting met de December Natuur aan de kustzone Bergen aan Zee bij de Schoorlse Duinen en andere activiteiten in december
Data
Zaterdag 16 december en zondag 17 December 2017

10.30 – 17.00 uur

Dit komend weekend ga ik weer op stap met belangstellenden om in het Buitenzijn te ontmoeten:
– de immer aanwezige dynamische kwaliteiten van de elementen; water, wind, zonnevuur en aardezand, die het meest present zijn in Nederlands heilige zone; de kust met haar strand

– het ontdekken van het nieuwe in het landschap; plekken, wezens, het overstijgende
– het samen Buiten zijn en lossen, vrij maken en ontdekken van het nieuwe Nu
– gaialogisch waarnemen
– het herkennen van de macro ontwikkelingen die doorwerken in je eigen micro wereld
– dat wat zich aanbiedt

de Natuur is immer in het Nu en eigen Zorgzaam
en wil haar werk laten zien

Ik kan daarin voor-gaan, ontmoeten (niet moeten) en met je pionieren….

Deze dag is ook een mooie kennismaking met de leergang Gaialogie en mijn werkzaamheden en plannen in 2018.

Reis je mee?

Meenemen
– passende buitenkleding en iets om op te zitten
– wat voor de gezamenlijke lunch

Bijdrage
40 euro dan wel naar vermogen

Na opgave bericht ik je over de plaats van samenkomst.