Tagarchief: Ervaringstocht

Middelzee

De ‘herstory’ van het Gaastmeer en omgeving – Watermantie van de Friese Meren

Gaastmeer 16 februari 2019 (10.30 – 17.00 uur)

 Nu staan de wateren rond Gaastmeer centraal in de Zuidwesthoek

Meren zijn Frieslands grootste zichtbare elementale vormen. Elk meer heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis die in een enkel geval terug kan gaan tot voor de menselijke ontginning. Maar wat zijn eigenlijk haar subtiele kwaliteiten?

In augustus zijn het Tjeukemeer en het Slotermeer bezocht en  november Fluessen/Heegermeer en in december  het Sneekermeer, in januari de voormalige Middelzee.

Dit om de subtiele geaardheden in kaart te brengen; de her-story de persoonlijke geschiedenis van dit Friese water.

Nu staan de wateren rond Gaastmeer centraal in de Zuidwesthoek

Aspecten die aan de orde komen

– de tot nu toe bekende ontstaan geschiedenis en wat is vooral het eigen verhaal van de meertjes zelf; het voormalige diepe achterland van de kwelderbewoningen (wilde gebieden)

– de Friese waterslang; paling en het palingmeer Grote Geestmeer

– wat zijn de specifieke waterwezens die nog in de open wateren zijn

– de moeraswezens; wat zijn dat

– het buurtschap It Heidenskip met de buurtschap ‘De Hel’ (relatie noorden)

hel plekken en de mogelijke relatie met sterrenbeeld Grote Beer; “helwagen”. En het begrip ‘onheilsdraden.’

– wat doet visserij met het water?

Oerosgebied op de grens van kwelder en venen het verhaal van de friezen met hun oerossen

– herkennen van hindernissen in de waarneming van water, c.q. landwezens en deze wegnemen.

Wandelen, opladen, ontladen, ontmoeten en genieten van de Friese watersferen, en leren van elkaars subtiele waarnemingen

Verzamelpunt op 16 februari

Oude Hagha kerk in Heeg, Tsjerkebuorren 2

Vandaar vertrekken we rond 10.30 uur naar verschillende punten.

Meerijden met iemand: laat het me weten dat ik het voor je kan regelen als iemand uit je buurt komt.

Algemeen

– bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen

– meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving

– voor vragen en opgave kun je me bellen op: 0614200028

hoge noorden wierde Helwerd

Weekend 15 – 17 februari: Het Hoge Noorden met haar Friese schatten

Het Hoge Noorden met haar Friese schatten

landinbraken Groningen

Middeleeuwse landinbraken in de provincie Groningen tussen 300 en 1600

de subtiele schoonheden van het Oer-oude land in het Noorden, de schone richting van het Noorden!
Met de Zee invloed, de oude inhammen, de Friese Cultuur invloeden en de heel makende sferen!

De afgelopen tijden stond de noordelijke kuststrook in het teken van belastend nieuws, zoals storm, plastic vervuiling en het wegslaan van oude boortoren terrein. Wat is er met ons heilige heel makende Noorden echt aan de hand en wat zijn de subtiele schoonheden?

Ik bezoek vrijdag Stavoren,  zaterdag Zuidwest Friesland (Gaastmeer e.o.) en zondag Groningen (Flivoinham) om de oude staat te herkennen en de subtiele sferen te herkennen en te ondersteunen. Ervaar je mee?

– vrijdag 15 februari: de subtiele kwaliteiten van Stavoren (10.30 – 16.30 uur)
– zaterdag 16 februari: de ‘Her story’ van de meren rond Gaastmeer (10.30 – 17.00 uur)
– zondag 17 februari: de subtiele schoonheden van de ‘heilige punten’ in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen (10.30 – 17.00 uur)

Friesland: Stavoren

Over Stavoren zijn vele verhalen bekend:

– sage van het Vrouwtje van Stavoren. – verhaal bedacht door Amsterdammers om de Friese traditie te beledigen. (info Binne Boarnstra)

– in 164 aanbidding Stavo om zoute bron te stoppen (Franke, S.: Sagen en legenden rond de Zuiderzee (1932))

– Stavoren kerk: steen op miraculeuze wijze verplaatst (Franke, S.: Sagen en legenden rond de Zuiderzee (1932), 279) Oorspronkelijk gewijd aan Maria en nu fabeldieren op toren: Triton

– Stavoren kerkhof van oud-Stavoren: verz. klooster st. odolphus/klokken door duivel ingenomen (Franke, S.: Sagen en legenden rond de Zuiderzee (1932))

– Stavoren Nederlands Hervormde Kerk: leycentrum 10 mtr voor ingang (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992)

– Vruchtbaarheid werd in het volksgeloof vaak verbonden aan putten. Er stond onder in de put vaak een boom waarin de baby’s hingen. Vaak moesten de ouders een tocht over het water ondernemen, vaak naar een plaats ten noorden van de woonplaats waar ze hun kinderen zouden aantreffen. (In het Germaanse geloof lag de hel ook in het Noorden.) . (Schuyf 1995) Van Stavoren moest men over water naar het Rode Klif om kinderen te halen

– het oudste zeerecht is beschreven in Stavoren dat heeft Binne Boarnstra teruggevonden (13e eeuw)

– in wapen van stad zijn twee bisschopsstaven; klooster viel onder directe zeggenschap van de paus en niet van de bisschop (info Binne Boarnstra)

– Volgens Moerman komt de plaatsnaam Stavoren (Stáveren in het Fries) van staver = paal. Vanwege de hoge ouderdom van de naam (Stavorun, 991 n.Chr.) denkt Jan de Vries aan een religieuze voorstelling van een paal. Een voorstelling die overeenkomt met de cultus van de Oudnoorse stafr. Hebben we in Stavoren met een cultus van Tiu te doen?

– zetel van negen opeenvolgende Friese koningen

– Een aantal oude woonheuvels in en rond de driehoek Stavoren, Rijs en Workum blijken precies het patroon van dit sterrenbeeld te vormen (Het geheim der eersten, Emiel Amsterdam)

– voormalige stenen langs de oever van het meer afkomstig van het verzonken kloostergebied? De vermeende plaats van het klooster en het kerkhof zijn bewaard gebleven en staan bij plaatselijk vissers bekend als “de Stienen” (de Steenen) en “It Kerkhof” (het Kerkhof)., 2,40 – 5,50 m

Had de stad twee kloosters – nu verdronken kloosters?

1- Vrouwenklooster gewijd aan Maria Magdalena, op de plaats van de Friese ronde Fryaburcht ((orakelplek en wit licht uit de Aarde) op het Vrouwenzand, een zandplaat in de buurt van Stavoren. Later verplaatst naar Stavoren in de stad zuidwestelijk en dan een waterstroom met aan de noordwestzijde:

2. Een benedictijnerklooster mannenklooster, later gewijd aan Odulfus, 7e eeuw tot in 1320 toen de zee er tegen stond. Toen verplaatst naar zuidkant Stavoren

Odulfus had hier in 837 zijn hoofdkwartier om Friezen terug in het geloof te brengen. Klooster had groot werkgebied van Friesland, Groningen, Drenthe en kop Overijssel bron; Binne Boarnstra)

Friesland: Gaastmeer en omgeving

Meren zijn Frieslands grootste zichtbare elementale vormen. Elk meer heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis die in een enkel geval terug kan gaan tot voor de menselijke ontginning. Maar wat zijn eigenlijk haar subtiele kwaliteiten?

In augustus zijn het Tjeukemeer en het Slotermeer bezocht en  november Fluessen/Heegermeer en in december  het Sneekermeer, in januari de voormalige Middelzee.

Dit om de subtiele geaardheden in kaart te brengen; de her-story de persoonlijke geschiedenis van dit Friese water.

Nu staan de wateren rond Gaastmeer centraal in de Zuidwesthoek

De subtiele schoonheden van enkele ‘heilige’ wierden punten in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen

Het Groninger Land kende eens ook een meer gedifferentieerde kustzone met diepe zee inhammen. Eén zo’n inham  was de Fivelboezem. Aan de boorden lagen oeverwallen die door de Friezen al voor de jaartelling werden bewoond.

Nu bezoeken we oude kloosterpunten:    van Rottum, Bethlehem, Wijtwerd bij Usquert en Kruisstede, allen rondom Helwert om de Oerkwalitieit uit Aarde en Kosmos te herkennen en zo mogelijk de nieuwetijds sferen. Ook worden enkele  oude waterlopen – maren– bezocht  vanwege de specifieke Waterwezen kwaliteiten en een nog niet ontmoet natuurmystiekpunt in het noorden van dit mooie land. En wat wil de Zee op dit moment!

 

De subtiele kwaliteiten van Medemblik en omgeving

Op stap naar het schone in en om ‘Medeasblik’

De subtiele kwaliteiten van Medemblik en omgeving op Vrijdag de 18e januari (10.30 – 16.30 uur)

excursie medemblik het huidige mannelijke Hollandse waterburcht, kasteel Radboud, maar waar stond de vrouwelijke Friese versie van de Vrouwenburcht

“Rond de geschiedenis van dit kasteel is een legende ontstaan, met betrekking tot de, even legendarische koning der Friezen: Radboud (648-719). Volgens dit verhaal uit de Divisiekroniek (Leiden, 1517) van Cornelis Aurelius had Radboud in de 8e eeuw een burcht laten bouwen. De funderingen van dit oude kasteel zou later door de Hollandse graaf Floris V zijn gebruikt voor de bouw van het huidige kasteel, met als doel de West-Friese opstandelingen onder de duim te houden.

medemblikHet verhaal met betrekking tot de Radboud-legende is blijkbaar zo met de historie verweven, dat het kasteel van Medemblik in de volksmond nog altijd de naam ‘Kasteel Radboud’ draagt. Zelf de stad Medemblik wordt door menigeen ‘Radboudveste’ genoemd.

“Dit stond op de wanden der Fryasburg te Texland geschreven, dat staat ook te Stavia, ook te Medeasblik.
Het was Fryasdag en te dier tijd was het zeven maal zeven jaren geleden, dat Festa was aangesteld als volksmoeder, naar Fryas begeerte. De burgt Medeasblik was gereed en eene maagd was gekozen. Nu zoude Festa hare nieuwe lamp opsteken, en toen dat gedaan was in tegenwoordigheid”…… (Oera Lindaboek)
Aandachtspunten
– hoe is de relatie materiële stad met subtiele stad en wat zijn haar wortels
– verschillende stadssferen boven en onder de stad en stads kwaliteits punten
– het kasteel Medemblik, ook wel kasteel Radboud genaamd, en de voormalige oude Friese vrouwenburcht
– de West-Friese zeedijk
– het buitenwater en de relatie met de oude stad en de waterwezens
– oude Friese koningen; Radboud mythe en Friso legende
– relatie met de sterren
– dat wat aan de Orde is

Praktische info
Verzamelpunt rond 10.30 uur is kasteel Radboud, Oudevaartsgat 8, 1671 HM Medemblik,
Wil je meerijden vanuit Giessenburg of van onderweg, neem dan contact met me op via 0614200028.

Meenemen: vooral warme buitenkleding, iets lekkers voor de gezamenlijke picknick, en eventueel een klein cadeau voor de voormalige Vrouwenburcht.

dag bijdrage; 40 euro.
Voor vragen en opgave kun je me vanaf donderdag bellen op: 0614200028

Graag tot weerziens op deze mooie plek in West Friesland aan het IJsselmeer!

Herstory van de voormalige Friese Middelzee omgeving

Watermantie van de Friese Meren op Zaterdag 19 januari 2019 van 10.00 – 17.00 uur

De ‘herstory’ van de voormalige Friese Middelzee omgeving

Middelzee Meren zijn Frieslands grootste zichtbare elementale vormen. Elk meer heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis die in een enkel geval terug kan gaan tot voor de menselijke ontginning. Maar wat zijn eigenlijk haar subtiele kwaliteiten?
In augustus zijn het Tjeukemeer en het Slotermeer bezocht en november Fluessen/Heegermeer en in december het Sneekermeer
Dit om de subtiele geaardheden in kaart te brengen; de her-story de persoonlijke geschiedenis van dit Friese water.
Nu staat de voormalige Middelzee centraal!

Middelzee FrieslandDe Middelzee is een oude zee-inham tussen Oostergo en Westergo die in de periode van 1000 tot 1750 is afgedamd

Aspecten die aan de orde komen
– de tot nu toe bekende ontstaan geschiedenis en wat is vooral het eigen verhaal van de Middelzee zelf
– subtiele namen van de zeearm en de vormkracht van dit zee lichaam
– wat zijn de specifieke waterwezens die nog in de open wateren zijn, zoals de oude middenloop, de Zwette voorkomen
– wat doet afdamming met een open zee inham en het omliggende land
– dijklichaam geheugen
– de beide zijden van de inham ervaren, de polariteiten en het gebruik
– wat is de relatie met sterren/beelden
– wateroffersteen van Beetgum is een romeinse geloftesteen gevonden die de zeegodinnaam Hludana vermeld. Wat zijn Friese gebruiken bij zeevaart; Nicolaaskerken, replica’s van boten in kerken e.d.
– en vooral het onverwachte onderweg opweg
We reizen met de auto naar verschillende bezoek-/onderzoekpunten, van zuid naar noord.

Verzamelpunt:

Aengwirderweg 300,
8458 CK Tjalleberd.
Vandaar vertrekken we rond 10.00 uur naar verschillende punten.

Meerijden met iemand: laat het me weten dat ik het voor je kan regelen als iemand uit je buurt komt. Ikzelf reis vanuit Giessenburg.

Algemeen

 • bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
 • meenemen;
  – iets om op te zitten,
  – iets om te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken
  – een eigen cadeau voor de omgeving
 • voor vragen en opgave kun je me bellen op: 0614200028

Excursie: De subtiele schoonheden van het oude land van Fivelingo

Zondag 20 januari a.s. 10.30 – 17.00 uur: De subtiele schoonheden van het oude land van Fivelingo, de oude verlande zeeboezem in Groningen

Middeleeuwse landinbraken in de provincie Groningen tussen 300 en 1600

landinbraken Groningen - excursie Fivelingo

Middeleeuwse landinbraken in de provincie Groningen tussen 300 en 1600

Het Groninger Land kende eens ook een meer gedifferentieerde kustzone met diepe zee inhammen. Eén zo’n inham was de Fivelboezem. Aan de boorden lagen oeverwallen die door de Friezen al voor de jaartelling werden bewoond.

In de periode 2003 t/m 2005 heb ik met anderen dit gebied uitgebreid bezocht onderzocht.
We bezoeken nu diverse oude wierden punten, om de Oerkwalitieit uit Aarde en Kosmos te herkennen en zo mogelijk de nieuwetijds sferen. Ook worden enkele oude waterlopen – maren- bezocht en staan we stil bij de invloed van de gas aardbevingen op de sferen van dit mooie land. En wat wil de Zee op dit moment!

Fivelboezem - excursie Fivelingo

Fivelboezem Groningen

De belangrijkste wierde Helwert (heilige wierde) op de westelijke stroom rug met haar omgeving van kloosterpunten is één van de kwaliteits omgevingspunten in deze regio. Met een interessante verleden van overgeleverde christianisering en pre-christelijke Iers Christendom. En een levende kosmische verbinding met Sirius en de Triaden en Aquarius! En hoe is het NU!

Verdere aandachtspunten;

 • subtiel waarnemen zonder eigen projecties uit tijd en ruimte
 • persoonlijke belemmeringen ontmoeten in het contact met de subtiele Buitensferen

Verzamelpunt: parkeerplaats bij de wierde Helwert, gelegen onder Usquert om 10:30

Algemeen

 • bijdrage  40 euro, dan wel naar vermogen

meenemen;

 • iets om op te zitten,
 • wat om te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken
 • En een eigen cadeau voor de omgeving
 • voor vragen en opgave kun je me vanaf bellen op: 0614200028 .

 

gaialogische ervaringstocht Excursie Friesland

de ‘her-story’ van het Sneekermeer

de ‘her-story’ van het Sneekermeer

 Watermantie van de Friese Meren   Maandag 17 december 2018 10.30 – 16.30 uur

Meren zijn Frieslands grootste zichtbare elementale vormen. Elk meer heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis die in een enkel geval terug kan gaan tot voor de menselijke ontginning. Maar wat zijn eigenlijk haar subtiele kwaliteiten?

In augustus zijn het Tjeukemeer en het Slotermeer bezocht en  november Fluessen/Heegermeer

En nu is het de tijd om  het Sneekermeer, het meer met de echte waterstad Sneek, te bezoeken om haar subtiele geaardheden in kaart te brengen; de her-story de persoonlijke geschiedenis van dit Friese water.

Aspecten die aan de orde komen:

– de tot nu toe bekende ontstaan geschiedenis en wat is vooral het eigen verhaal van het ‘Belevendigde meer’ zelf

– subtiele namen van het binnenmeer water en de vormkracht van het meer lichaam

– wat zijn de specifieke waterwezens en hoe kan ik die ervaren en wat is hun ‘verhaal’

– wat zijn de lokale watertrauma’s

– waar komt het oppervlaktewater vandaan en wat is de subtiele  waterkwaliteit en hoe kun je dat in kaart brengen

– wat  is de relatie met sterren(beelden). Is er een relatie met sterrenbeeld             zwijn/grote beer, zwaan, paard in haar omgeving. Eerder onderzoek wees uit dat   de kerkplaats, de Oerplek van Sneek een relatie heeft met Orion en Plejaden?

– het onverwachte

We reizen met de auto naar verschillende bezoek-/onderzoekpunten, vanwaar we een stuk lopen.

De his –story die nu bekend is:

De oorsprong van de huidige stad Sneek ligt in een veengebied dat al vanaf de Romeinse Tijd bewoond werd. De door hen opgerichte terpen werden tot ongeveer de derde eeuw bewoond, daarna zouden de bewoners het gebied hebben verlaten. In de achtste eeuw werd het land echter weer bewoond. Eind negende eeuw werd een nederzetting gesticht aan het veenriviertje It Ges. Deze nederzetting werd gesticht op een opgehoogde oeverwal of pleistocene zandophoging en zou later uitgroeien tot de huidige stad Sneek.

Aan het begin van de 10e eeuw werd begonnen met de ontginning van de veengebieden ten zuiden van de nederzetting. Het meer is in de Middeleeuwen ontstaan als gevolg van ontginning van veen. Door het Sneekermeer loopt een zandrug die bekendstaat als de Gravinneweg.

Op de zandophoging werd rond het jaar 1000 een houten kerkje gebouwd (de voorloper van de Grote- of Martinikerk).

Verzamelpunt

De oude kerk van Goingarijp.

Meerijden met iemand: laat het me weten dat ik het voor je kan regelen als iemand  uit je  buurt komt. Dan wel ophalen op station Sneek.

Algemeen;

– bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen

– meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving

–  voor vragen en opgave  kun je me vanaf  vrijdag bellen op: 0614200028

Buitenworkshop

Sterrenreizen 16 december

sterrenreizen op het ‘grafheuvel’ landschap

 zondag  16 december 2018  (11.00 – 16.30 uur)

 In pre historische tijden wisten mensen die nog in stamverband leefden wat hun herkomst is. Waar ze vandaan kwamen en waar ze weer naar toe gingen na een kortstondig aards leven.  Eén zo’n optie is de sterren.

In Nederland zijn ook verschillende plekken waar ze die herkomst hebben uitgebeeld in het landschap. Bijvoorbeeld in de vorm van plaatsing van dat we nu ‘grafheuvels’ noemen.

Op de heide bij Hilversum ligt soms groepering in de vorm van het sterrenbeeld de Plejaden, lokaal beter bekend als ‘de zeven bergjes’

Aandachtspunt;

– prehistorisch landschap met oude kwaliteits punten

– wat zijn eigenlijk ‘grafheuvels’ werkelijk

– is er nog een kosmische verbinding of zelfs nog meer

– herkomst mogelijkheden mens na zijn leven

– Het Zevengesternte de Plejaden hun oude en actuele kwaliteiten

– Zelfonderzoek: ervaren de verschillen tussen persoonlijkheid, ziel, geest, kristal lichaam

– andere gegevenheden in deze omgeving zoals ‘doodswegen’, Sint Jans processies rond de langste dag e.d.

– wat is mijn herkomst?

– dat wat aan de Orde is

We bezoeken de heide met haar kwaliteitspunten en staan ook stil bij de actualiteit van onze Woonplaneet. Hoe is haar toestand en wat zijn mijn recentste inzichten dat er staat te gebeuren, die ik heb gezien in het Fichtelgebirge.

Praktische info

– aanvang; 11.00 uur  16.30 uur

– verzamelpunt; parkeerplaats Sint-Janskerkhof in Laren, tegenover restaurant La Place

– Te bereiken met de auto door de A1 te nemen, afslag 9 ‘Laren, Hilversum’ en naar Hilversum rijden. Na ongeveer 1 km bij restaurant links af slaan en daar parkeren.

-Meenemen: iets voor een gezamenlijke lunch onderweg en een cadeau  voor de Plejaden

– dag bijdrage; 40 euro.

Voor vragen en opgave  kun je me vanaf donderdag bellen op: 0614200028

 

Drenthe

Het heilige heelmakende centrum van het Oude Drentse landschap

 1. Het heilige heelmakende centrum van het Oude Drentse landschap

15 december van 10.30 uur – 17.00 uur

Waar bevindt zich het oude en nog levende heilige –heelmakende-  subtiele centrum van Drenthe? Bij en rondom Borger!?

Het is al weer een hele tijd geleden dat Drenthe op m’n agenda  stond, maar nu pak ik het weer op met een nieuwe insteek.

Vanouds waren vooral de hunebedden oude kracht- en heilige punten. die onderdeel uitmaakten van één Groot Lichaam; de ruggengraat van  het Oude Land Drenthe, met  Emmen aan de basis en Groningen de kruin.

Op deze dag gaan we op zoek naar deze oude inwijdings kwaliteiten,  of ze nog op of in de nabije omgeving van  de hunebedplaatsen aanwezig zijn van Drouwen, Bronneger en Borger. Want  dat is de hoek is waar iets bijzonders subtiels levendigs te hervinden is.

Neven aspecten op deze dag zijn:

– wat is heiligheid in ons en buiten ons

– wat is mijn eigen kwaliteit en eventuele blokkaden met het element Aarde, om dat aspect in het subtiele lichaam bewust te worden, te reinigen

– wat zijn andere  subtiele schoonheden in dat gebied

– verbindingen met de sterren

– dat wat zich aandient

Algemeen;

– Verzamelpunt;  de hunebedden van Bronneger, D21/D22 Bronneger West, Steenakkerweg

– bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen

– meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de plek(ken)/het centrum

–  voor vragen en opgave  kun je me vanaf vrijdag bellen op: 0614200028