Tagarchief: Excursie

hoge noorden wierde Helwerd

Op pad in Groningen – Excursie

Excursie:  Heilige wierden punten in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen

Het Groninger Land kende eens ook een meer gedifferentieerde kustzone met diepe zee inhammen. Eén zo’n inham  was de Fivelboezem. Aan de boorden lagen oeverwallen die door de Friezen al voor de jaartelling werden bewoond.

De subtiele schoonheden van enkele wierden punten in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen

De subtiele schoonheden van enkele wierden punten in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen (4)

zondag 14 april  van 10.00 – 17.00 uur

Het Groninger Land kende eens ook een meer gedifferentieerde kustzone met diepe zee inhammen. Eén zo’n inham was de Fivelboezem. Aan de boorden lagen oeverwallen die door de Friezen al voor de jaartelling werden bewoond.

In de periode 2003 t/m 2005 en in januari jl. heb ik met anderen dit gebied uitgebreid bezocht onderzocht

Aandachtspunten zijn nu:

 • Hoe ontstond een wierde met haar radstructuur, wierdebouw; reuzen en andere aardwezens en hun functie. Diepte onderzoek ter plaatse bij Helwert en andere plekken
  (andere kenwoorden: Iers christendom, acht spakige wiel, aarde-uitstroompunt, instroom, juiste punt en ophoging na waterramp)
 • Het subtiele energie lijnenspel rondom Helwerd
  Hoe is dat lijnen stelsel ontstaan; natuurlijk, aangelegd of beide? En waar komt de energie vandaan?

En weer op bezoek bij het nieuwe heilige punt in de sferen

Algemeen:

 • 10.00 uur parkeerplaats bij de wierde Helwerd, gelegen onder Usquert.
 • bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
 • meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving
 • voor vragen en opgave kun je me vanaf bellen op: 0614200028 .


 

Vulkaan in de waddenzee, op pad in het noorden

kenmerken van de Friese cultuur in de noordelijke kustzone – vuur

Het Hoge Noorden met haar Friese schatten
de subtiele schoonheden van het Oeroude land in het Noorden, de schone richting van het Noorden!

Friese cultuur: Wat is er met ons heilige heel makende Noorden echt aan de hand en wat zijn de subtiele schoonheden?

Ik bezoek zaterdag  Friesland  om de oude staat te herkennen en de subtiele sferen te eren en te ondersteunen. Ervaar je mee?

De subtiele uitwerkingen van de verborgen Zuidwalvulkaan in het Friese Westergo

Zaterdag 13 april 2019

10.30 – 17.00 uur

kenmerken van de Friese cultuur in de noordelijke kustzone - vuur. De ‘Her story’ van FrieslandNa een hele serie over de subtiele geaardheden, de her-story de persoonlijke geschiedenis van dit Friese water, nu eens een vurige thema: de Friese vulkaan. Dit in het kader van een groter project naar de subtiele kenmerken van de Friese cultuur in de noordelijke kustzone.

Een heuse vulkaan onder wat nu de Wadden zijn in het Friese Westergo gebied die een bepalende factor is geweest voor de vestiging van de Oer Friezen.

Deze ogenschijnlijke inactieve onderaardse vulkaan heeft nog immer een invloed op haar omgeving.

Aspecten die aan de orde komen:

 • wat zijn de subtiele uitwerkingen: vulkaanveld aura, vulkaanvuur aether in de sferen en vanuit de aarde in het noordwesten, subtiele vulkaanwezens
 • op welke plaatsen hebben de energetici bewust met deze vulkaan energie gewerkt. Mogelijk bij een koningsplaats en het in de zee verdwenen bij het 13e Friese stadje Grint op het verzwolgen eilandje Griend in 1287.
 • en wordt de vulkaan weer actiever gelet op de vergroting van het veld?
 • wat zijn de bijwerkingen die gaswinning geven in het vulkaanveld

Verschillende bezoekpunten in het gebied rondom Harlingen.

Algemeen:

 • zaterdag 13 april
 • tijden; aanvang 10.30- einde rond17.00 uur
 • ontmoetingspunt; bij Sixtuskerk, Walburgastrjitte 6, 8855 CL Sexbierum.
 • bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
 • meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving
 • voor vragen en opgave kun je me bellen op: 0614200028

 

Middeleeuwse landinbraken in Groningen – Excursie

Excursie:  Heilige wierden punten in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen

Het Groninger Land kende eens ook een meer gedifferentieerde kustzone met diepe zee inhammen. Eén zo’n inham  was de Fivelboezem. Aan de boorden lagen oeverwallen die door de Friezen al voor de jaartelling werden bewoond.

De subtiele schoonheden van enkele wierden punten in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen

zondag 17 maart 10.30 – 17.00 uur Middeleeuwse landinbraken in de provincie Groningen tussen 300 en 1600

Het Groninger Land kende eens ook een meer gedifferentieerde kustzone met diepe zee inhammen. Eén zo’n inham was de Fivelboezem. Aan de boorden lagen oeverwallen die door de Friezen al voor de jaartelling werden bewoond.

In de periode 2003 t/m 2005 en in januari jl. heb ik met anderen dit gebied uitgebreid bezocht onderzocht

Aandachtspunten zijn nu:

1. – Helwert met haar nieuwe tijd sfeer en de Maren bij Helwert.

2. Historische subtiele geografie met

a. – Het subtiele energie lijnenspel rondom Helwert

Hoe is dat lijnen stelsel ontstaan; natuurlijk, aangelegd of beide? En waar komt de energie vandaan?

b. -Het mysterie van de oerossen en de ossenwegen

Rondwegen rond de kerk en de ronde terp, de oude ossenweg . Bezoek aan de ossenweg in Kantens met bezoek perceel genaamd ‘Engeland’.

c. – Hoe ontstond een wierde, wierdebouw; reuzen en andere aardwezens en hun functie . Diepte onderzoek ter plaatse.

De verslagen van de eerste twee onderzoeken, ontvang je als je komt.

Algemeen Helwerd

– 10.15 uur parkeerplaats bij de wierde Helwert, gelegen onder Usquert.

– bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen

– meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving

– voor vragen en opgave kun je me vanaf bellen op: 0614200028 .

Middelzee

de ‘Her story’ van het merengebied ten noorden van de Fluessen – Watermantie van de Friese Meren

Het Hoge Noorden met haar Friese schatten
de subtiele schoonheden van het Oeroude land in het Noorden, de schone richting van het Noorden!

Wat is er met ons heilige heel makende Noorden echt aan de hand en wat zijn de subtiele schoonheden?

Ik bezoek zaterdag Zuidwest Friesland  om de oude staat te herkennen en de subtiele sferen te eren en te ondersteunen. Ervaar je mee?

zaterdag 16 maart de ‘Her story’ van het merengebied ten noorden van de Fluessen, een subtiel refugium (10.30 – 17.00 uur)

Deze dag is ook een mooie kennismaking met het individuele pad van de leergang Gaialogie, of gewoon als een kennismaking, dan wel een verdieping in het subtiel waarnemen.En te horen van mijn werkzaamheden, persoonlijke ervaringen en plannen.

Laat de Grootsheid je inspireren!!

de ‘herstory’ van het gebied ten noorden van de Fluessen, een subtiel refugium

Hydromantie van de Friese Meren Zaterdag 16 maart 2019 10.30 – 17.00 uur

Meren zijn Frieslands grootste zichtbare elementale vormen. Elk meer heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis die in een enkel geval terug kan gaan tot voor de menselijke ontginning. Maar wat zijn eigenlijk haar subtiele kwaliteiten?

In augustus zijn het Tjeukemeer en het Slotermeer bezocht. In november Fluessen/Heegermeer, in december het Sneekermeer, in januari de voormalige Middelzee en in februari de wateren rond Gaastmeer .

Dit om de subtiele geaardheden in kaart te brengen; de her-story de persoonlijke geschiedenis van dit Friese water. Dit in het kader van een groter project naar de subtiele kenmerken van de Friese cultuur in de noordelijke kustzone.

Zo gaan we nu op stap in wat ik noem een ‘subtiel refugium van bepaalde sferen’.

De modern tijd met al haar gegevenheden is ook niet altijd goed voor bepaalde subtiele sferen en wezens die dan een heenkomen zoeken naar een dergelijk terugtrek gebied waarin ze hun eigenheid kunnen nog deels kunnen behouden.

Dit leefgebied is rond het merengebied van de Fluessen en Heegmeer met als centrum It Heidenskip (streeknaam) en De Hel. Oude benamingen die ook symbolisch van aard zijn en deel uitmakend van het ontginningsgebied vanuit Workum, die een thuis voor een Sint Ursula kapel.

De subtiele kwaliteiten van de oude Friese elfsteden zoals Workum en een deel van Stavoren zijn in dit gebied te vinden, terwijl bijvoorbeeld het nabijgelegen Hindeloopen oude subtiele deel naar het grote water is vertrokken.

We bezoeken specifieke nog hele sferen bij het water en de voormalige moerassen, van de water-land zone.

Belangstellende in sferen, subtiele waterwezens en aarde-land wezens van de voormalige Friese wildernis en nog extensief bewoond zijn van harte welkom. Een vijftal bezoekpunten ten noorden van de Fluessen

staan op het programma waar we ‘ontmoeten’

Net als vogelaars op een interessant punt de vogels bestuderen, doen wij dat op subtiele contactpunten. Van harte welkom en belangstellenden kunnen contact opnemen. Ook voor beginners.

Neven aspecten op de dag; ‘hemel’ en ‘hel’ benamingen ter plaatse, blokkade in het subtiele waarnemen herkennen, loslaten/opladen, Friese incarnaties, en typisch Friese sport ‘fierljeppen.

Algemeen:

 • tijden; aanvang 10.30- einde rond17.00 uur
 • ontmoetingspunt; bij kerk in Heidenskip, Branburren 18
 • bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
  • meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving
  • voor vragen en opgave kun je me bellen op: 0614200028
  • info: zie artikel over ontstaan gebied: Een heilige in It Heidenskip. Een vol middeleeuwse veenontginning onder de klokslag van Sint Ursula , Gilles de Langen en Hans Mol

http://www.warkumserfskip.nl/id129.htm

 

Heilige wierden punten in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen

Excursie:  Heilige wierden punten in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen

Het Groninger Land kende eens ook een meer gedifferentieerde kustzone met diepe zee inhammen. Eén zo’n inham  was de Fivelboezem. Aan de boorden lagen oeverwallen die door de Friezen al voor de jaartelling werden bewoond.

In  de periode 2003 t/m 2005  en in januari jl.  heb ik met anderen dit gebied uitgebreid onderzocht. Nu bezoeken we oude kloosterpunten:    van Rottum, Bethlehem, Wijtwerd bij Usquert en Kruisstede, allen rondom Helwert om de Oerkwalitieit uit Aarde en Kosmos te herkennen en zo mogelijk de nieuwetijds sferen. Ook worden enkele  oude waterlopen – maren– bezocht  vanwege de specifieke Waterwezen kwaliteiten en een nog niet ontmoet natuurmystiekpunt in het noorden van dit mooie land. En wat wil de Zee op dit moment!

De belangrijkste wierde Helwert (heilige wierde) op de westelijke stroom rug met haar omgeving van kloosterpunten is één van de kwaliteits omgevingspunten in deze regio. Met een interessante verleden van overgeleverde christianisering en pre-christelijke Iers Christendom. En een levende kosmische verbinding met Sirius en de Triaden en Aquarius! En hoe is het NU!

‘Volgens de overlevering werd in 433 door Friezen op de wierde Rottum een Germaanse tempel gebouwd, die volgens Liudger (742-809), de eerste bisschop van Munster, op last van hem werd gesloopt. Volgens hem stonden er meer dan 100 afgodsbeelden in de tempel, die daarna zouden zijn overgebracht naar onder andere Utrecht. Op de plek van de vermeende tempel stichtten Benedictijner monniken van de Abdij van Werden waarschijnlijk ergens tussen 1195 en 1210 het mannenklooster Juliana.’
“Lang geleden, toen er nog geen dijken waren, zag iemand op zondag op het wad twee enorme zwanen zwemmen. Ze hadden een donker ding bij zich, dat ze tussen zich in vooruitduwden. Toen ze aan land kwamen, bleek het een houten kruis te zijn. De zwanen vlogen weg en de mensen overlegden wat ze moesten doen. Ze wilden op het punt een kerk bouwen, maar daar op de rand van de kwelder kon dat niet. Toen hebben ze het kruis laten verslepen door twee witte ossen. Die gingen er al even voorzichtig mee om als de zwanen. De ossen kenden het pad en hielden pas stil voor het klooster Wijtwerd. Zo is het kruis in het klooster gekomen en de plek waar de zwanen aan land kwamen was Kruisstee, waar later de boerderij is gekomen.”

[mooie Iers Keltische mythe!]

Verdere aandachtspunten;

– Oeraspekt van een wierde. Op Rottum is bijvoorbeeld een bronzen beeldje van Silenius gevonden (vruchtbaarheid?)

– verschil paganistisch christendom en Rk christendom

– persoonlijk incarnaties in het Friezen gebied

 

Verzamelpunt:  10.30 uur parkeerplaats bij de wierde Helwert, gelegen onder Usquert.

 

Algemeen

– bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen

– meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving

–  voor vragen en opgave  kun je me vanaf  bellen op: 0614200028 .

Middelzee

De ‘herstory’ van het Gaastmeer en omgeving – Watermantie van de Friese Meren

Gaastmeer 16 februari 2019 (10.30 – 17.00 uur)

 Nu staan de wateren rond Gaastmeer centraal in de Zuidwesthoek

Meren zijn Frieslands grootste zichtbare elementale vormen. Elk meer heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis die in een enkel geval terug kan gaan tot voor de menselijke ontginning. Maar wat zijn eigenlijk haar subtiele kwaliteiten?

In augustus zijn het Tjeukemeer en het Slotermeer bezocht en  november Fluessen/Heegermeer en in december  het Sneekermeer, in januari de voormalige Middelzee.

Dit om de subtiele geaardheden in kaart te brengen; de her-story de persoonlijke geschiedenis van dit Friese water.

Nu staan de wateren rond Gaastmeer centraal in de Zuidwesthoek

Aspecten die aan de orde komen

– de tot nu toe bekende ontstaan geschiedenis en wat is vooral het eigen verhaal van de meertjes zelf; het voormalige diepe achterland van de kwelderbewoningen (wilde gebieden)

– de Friese waterslang; paling en het palingmeer Grote Geestmeer

– wat zijn de specifieke waterwezens die nog in de open wateren zijn

– de moeraswezens; wat zijn dat

– het buurtschap It Heidenskip met de buurtschap ‘De Hel’ (relatie noorden)

hel plekken en de mogelijke relatie met sterrenbeeld Grote Beer; “helwagen”. En het begrip ‘onheilsdraden.’

– wat doet visserij met het water?

Oerosgebied op de grens van kwelder en venen het verhaal van de friezen met hun oerossen

– herkennen van hindernissen in de waarneming van water, c.q. landwezens en deze wegnemen.

Wandelen, opladen, ontladen, ontmoeten en genieten van de Friese watersferen, en leren van elkaars subtiele waarnemingen

Verzamelpunt op 16 februari

Oude Hagha kerk in Heeg, Tsjerkebuorren 2

Vandaar vertrekken we rond 10.30 uur naar verschillende punten.

Meerijden met iemand: laat het me weten dat ik het voor je kan regelen als iemand uit je buurt komt.

Algemeen

– bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen

– meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving

– voor vragen en opgave kun je me bellen op: 0614200028

Excursie Friesland: De ‘Her-story’ van een Moedergodinplaats

vrijdag 15 februari 2019 (10.30 – 17.00 uur) Stavoren

Excursie FrieslandDe oudste van de Friese elf steden en tegelijk hoofdstad waar de koningen leefden. Een plaats met een zeer apart verleden vlak bij de oude Friese burcht, later het eerste klooster van Friesland. De Friese Maria verering is hier begonnen op de plaats van de oude Friese vrouwenburcht.

De Friezen sluiten Maria in hun hart. In het zegel van de Upstalbeam – een vergadering waar op derde Pinksterdag het belang van Friesland wordt besproken – staat zelfs een beeltenis van Maria. De inscriptie luidt: “His signis vota sua reddit Frisia tota cui cum Prole pia sit clemens Virgo Maria’.

(Door dit teken brengt heel Friesland hulde aan de Maagd Maria, die met haar lieve Kind het genadig zij) Mariua wordt geflankeerd door twee Friese strijders.

In het begin van de 9de eeuw sticht de priester Odulphus in Stavoren een klooster, dat hij toewijdt aan de Moeder Gods. In de 12de eeuw wordt dat klooster overgedragen aan de Benedictijnen en komt de Lieve Vrouwe-abdij tot grote bloei, vooral ook vanwege een zeer oud beeld van de Moeder Gods. Het staat in de kerk en van heinde en ver komen de mensen om Maria eer te betonen; ze is getooid in Fries kostuum, met Friese kap. Men noemt haar dan ook de Friese Lieve Vrouw.

We bezoeken verschillende historische punten in de stad, zoals de oude terp, de waterzijde met haar specifieke waterwezens en oude zwerfstenen van het voormalige klooster, en staan stil bij verschillende fenomenen uit de vele verhalen over dit stadje en bekijken de relatie met geomantische fenomenen.

En laten ons verrassen!

Een plaats met weinig zichtbare maar ‘veel sfeer herinneringen’. Een subtiel juweel langs de IJsselmeerkust!!

Verzamelpunt: 10.30 uur parkeerterrein aan de Stationsweg in Stavoren

Algemeen

– bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen

– meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving

– voor vragen en opgave kun je me bellen op: 0614200028 .

hoge noorden wierde Helwerd

Weekend 15 – 17 februari: Het Hoge Noorden met haar Friese schatten

Het Hoge Noorden met haar Friese schatten

landinbraken Groningen

Middeleeuwse landinbraken in de provincie Groningen tussen 300 en 1600

de subtiele schoonheden van het Oer-oude land in het Noorden, de schone richting van het Noorden!
Met de Zee invloed, de oude inhammen, de Friese Cultuur invloeden en de heel makende sferen!

De afgelopen tijden stond de noordelijke kuststrook in het teken van belastend nieuws, zoals storm, plastic vervuiling en het wegslaan van oude boortoren terrein. Wat is er met ons heilige heel makende Noorden echt aan de hand en wat zijn de subtiele schoonheden?

Ik bezoek vrijdag Stavoren,  zaterdag Zuidwest Friesland (Gaastmeer e.o.) en zondag Groningen (Flivoinham) om de oude staat te herkennen en de subtiele sferen te herkennen en te ondersteunen. Ervaar je mee?

– vrijdag 15 februari: de subtiele kwaliteiten van Stavoren (10.30 – 16.30 uur)
– zaterdag 16 februari: de ‘Her story’ van de meren rond Gaastmeer (10.30 – 17.00 uur)
– zondag 17 februari: de subtiele schoonheden van de ‘heilige punten’ in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen (10.30 – 17.00 uur)

Friesland: Stavoren

Over Stavoren zijn vele verhalen bekend:

– sage van het Vrouwtje van Stavoren. – verhaal bedacht door Amsterdammers om de Friese traditie te beledigen. (info Binne Boarnstra)

– in 164 aanbidding Stavo om zoute bron te stoppen (Franke, S.: Sagen en legenden rond de Zuiderzee (1932))

– Stavoren kerk: steen op miraculeuze wijze verplaatst (Franke, S.: Sagen en legenden rond de Zuiderzee (1932), 279) Oorspronkelijk gewijd aan Maria en nu fabeldieren op toren: Triton

– Stavoren kerkhof van oud-Stavoren: verz. klooster st. odolphus/klokken door duivel ingenomen (Franke, S.: Sagen en legenden rond de Zuiderzee (1932))

– Stavoren Nederlands Hervormde Kerk: leycentrum 10 mtr voor ingang (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992)

– Vruchtbaarheid werd in het volksgeloof vaak verbonden aan putten. Er stond onder in de put vaak een boom waarin de baby’s hingen. Vaak moesten de ouders een tocht over het water ondernemen, vaak naar een plaats ten noorden van de woonplaats waar ze hun kinderen zouden aantreffen. (In het Germaanse geloof lag de hel ook in het Noorden.) . (Schuyf 1995) Van Stavoren moest men over water naar het Rode Klif om kinderen te halen

– het oudste zeerecht is beschreven in Stavoren dat heeft Binne Boarnstra teruggevonden (13e eeuw)

– in wapen van stad zijn twee bisschopsstaven; klooster viel onder directe zeggenschap van de paus en niet van de bisschop (info Binne Boarnstra)

– Volgens Moerman komt de plaatsnaam Stavoren (Stáveren in het Fries) van staver = paal. Vanwege de hoge ouderdom van de naam (Stavorun, 991 n.Chr.) denkt Jan de Vries aan een religieuze voorstelling van een paal. Een voorstelling die overeenkomt met de cultus van de Oudnoorse stafr. Hebben we in Stavoren met een cultus van Tiu te doen?

– zetel van negen opeenvolgende Friese koningen

– Een aantal oude woonheuvels in en rond de driehoek Stavoren, Rijs en Workum blijken precies het patroon van dit sterrenbeeld te vormen (Het geheim der eersten, Emiel Amsterdam)

– voormalige stenen langs de oever van het meer afkomstig van het verzonken kloostergebied? De vermeende plaats van het klooster en het kerkhof zijn bewaard gebleven en staan bij plaatselijk vissers bekend als “de Stienen” (de Steenen) en “It Kerkhof” (het Kerkhof)., 2,40 – 5,50 m

Had de stad twee kloosters – nu verdronken kloosters?

1- Vrouwenklooster gewijd aan Maria Magdalena, op de plaats van de Friese ronde Fryaburcht ((orakelplek en wit licht uit de Aarde) op het Vrouwenzand, een zandplaat in de buurt van Stavoren. Later verplaatst naar Stavoren in de stad zuidwestelijk en dan een waterstroom met aan de noordwestzijde:

2. Een benedictijnerklooster mannenklooster, later gewijd aan Odulfus, 7e eeuw tot in 1320 toen de zee er tegen stond. Toen verplaatst naar zuidkant Stavoren

Odulfus had hier in 837 zijn hoofdkwartier om Friezen terug in het geloof te brengen. Klooster had groot werkgebied van Friesland, Groningen, Drenthe en kop Overijssel bron; Binne Boarnstra)

Friesland: Gaastmeer en omgeving

Meren zijn Frieslands grootste zichtbare elementale vormen. Elk meer heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis die in een enkel geval terug kan gaan tot voor de menselijke ontginning. Maar wat zijn eigenlijk haar subtiele kwaliteiten?

In augustus zijn het Tjeukemeer en het Slotermeer bezocht en  november Fluessen/Heegermeer en in december  het Sneekermeer, in januari de voormalige Middelzee.

Dit om de subtiele geaardheden in kaart te brengen; de her-story de persoonlijke geschiedenis van dit Friese water.

Nu staan de wateren rond Gaastmeer centraal in de Zuidwesthoek

De subtiele schoonheden van enkele ‘heilige’ wierden punten in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen

Het Groninger Land kende eens ook een meer gedifferentieerde kustzone met diepe zee inhammen. Eén zo’n inham  was de Fivelboezem. Aan de boorden lagen oeverwallen die door de Friezen al voor de jaartelling werden bewoond.

Nu bezoeken we oude kloosterpunten:    van Rottum, Bethlehem, Wijtwerd bij Usquert en Kruisstede, allen rondom Helwert om de Oerkwalitieit uit Aarde en Kosmos te herkennen en zo mogelijk de nieuwetijds sferen. Ook worden enkele  oude waterlopen – maren– bezocht  vanwege de specifieke Waterwezen kwaliteiten en een nog niet ontmoet natuurmystiekpunt in het noorden van dit mooie land. En wat wil de Zee op dit moment!

 

Excursie Fivelingo

Excursie: De subtiele schoonheden van het oude land van Fivelingo

Zondag 20 januari a.s. 10.30 – 17.00 uur: De subtiele schoonheden van het oude land van Fivelingo, de oude verlande zeeboezem in Groningen  Lees meer