Tagarchief: Excursie

hoge noorden wierde Helwerd

Groningen schoonheden van Fivelingo 20 oktober 2019

De subtiele schoonheden van enkele wierden punten in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen (11)

Zondag 20 oktober 2019

10.00 – 16.00 uur

Het Groninger Land kende eens ook een meer gedifferentieerde kustzone met diepe zee inhammen. Eén zo’n inham was de Fivelboezem. Aan de boorden lagen oeverwallen die door de Friezen en Saksen al voor de jaartelling werden bewoond.

In de periode 2003 t/m 2005 en in januari jl. heb ik met anderen dit gebied uitgebreid bezocht onderzocht

 

Gaialogische excursies in het noorden

Fivel en de nederzettingen op wierden in Groningen

Het Groninger Land kende eens ook een meer gedifferentieerde kustzone met diepe zee inhammen. Eén zo’n inham was de Fivelboezem. Aan de boorden lagen oeverwallen die door de Friezen al voor de jaartelling werden bewoond.

In de periode 2003 t/m 2005 en in januari jl. heb ik met anderen dit gebied uitgebreid bezocht onderzocht

Aandachtspunten zijn nu:

…een hele grote terpreus als manifestatie van de terpgenius. Een mensachtige gestalte…

De genius loci is een vastgezette terpreus die gegroeid is en plek verbonden. Rottum heeft er twee: een aan de westzijde en een aan de oostzijde met geheel eigen aard. Er zijn plekken met drie of vier exemplaren.  Ze zijn onderling als wierde met elkaar verbonden door de lucht.

Info van kleine terpreus laatste ontmoeting

-Genius loci vorm als terpreus ontmoeten in Helwerd en Rottum en hun verbindingen

nieuwe subtiele wezens in de boven sferen
– eerste ontmoeting Dollard estuarium
– En vooral: dat wat zich aandient.

Praktische informatie:

  • 10.00 uur parkeerplaats bij de wierde Helwerd, gelegen onder Usquert.
  • bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
  • meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving
  • voor vragen en opgave voor donderdag voorafgaand aan de dag, uiterlijk 17.00 uur per email en daarna kun je me bellen op: 0614200028.

Stavoren en haar bijzondere verticale sferen

Stavoren en haar bijzondere verticale sferen: integratie

– Zaterdag 19 oktober: Zuidwest Friesland;

Stavoren de meest mythische, magische en heilige stad plek van de elf Friese steden met een drie dimensionaal subtiel kosmisch sterren lichaam.
Een plek waar het meest zuivere vorm van christendom is neergezet.

Zaterdag 19 oktober 2019
11.00– 17.30 uur

Na een hele serie over de subtiele geaardheden, de her-story de persoonlijke geschiedenis van het Friese binnenwater, nu eens een speciaal kust thema: de kustzone in Zuid-Friesland met het IJsselmeer en haar stadjes.
Dit in het kader van een groter project naar de subtiele kenmerken van de Friese cultuur in de noordelijke kustzone met haar inhammen.

Aspecten die aan de orde komen tijdens een vervolg bezoek aan Zuidwesthoek Friesland met Stavoren.
– het subtiele fenomeen van polariteiten en de over stijging bij Stavoren
Hoe verhouden de polariteiten zich in jezelf, je huis, en je omgeving en bekrachtiging in Stavoren zelf
– integratie van de eerdere ervaringen met de sferen
– aan de buitenzijde: de bijzondere water engelen en het stadswaterwezen.
– en vooral dat wat zich aandient

Algemeen:

– tijden; aanvang 11.00- einde rond 18.00 uur
– meerijden vanaf station Heerenveen rond 10.30 uur
– ontmoetingspunt: Station Stavoren, Stationsweg, 8715ES Stavoren
– meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de watersferen. En als het past zwemmen bij neergaande zon (zwemkleding mee)
– bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
– voor vragen en opgave mailen en op de dag kun je me bellen op: 0614200028.

 

hoge noorden wierde Helwerd

Groningen schoonheden van Fivelingo 1 september 2019

De subtiele schoonheden van enkele wierden punten in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen

– 1 september: Gaialogische excursie Fivelingo Groningen

Gaialogische excursies in het noorden

Fivel en de nederzettingen op wierden in Groningen

Het Groninger Land kende eens ook een meer gedifferentieerde kustzone met diepe zee inhammen. Eén zo’n inham was de Fivelboezem. Aan de boorden lagen oeverwallen die door de Friezen al voor de jaartelling werden bewoond.

In de periode 2003 t/m 2005 en in januari jl. heb ik met anderen dit gebied uitgebreid bezocht onderzocht

Praktische informatie:

  • 10.00 uur parkeerplaats bij de wierde Helwerd, gelegen onder Usquert.
  • bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
  • meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving
  • voor vragen en opgave voor donderdag voorafgaand aan de dag, uiterlijk 17.00 uur per email en daarna kun je me bellen op: 0614200028.