Tagarchief: Excursie

hoge noorden wierde Helwerd

Sterrenbeelden en de wierden in Groningen 20 januari 2020

De subtiele schoonheden van enkele wierden punten in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen met als Thema: Sterrenbeelden en de wierden

Maandag 20 januari 2020 (9.30 – 16.00 uur)

Het Groninger Land kende eens ook een meer gedifferentieerde kustzone met diepe zee inhammen. Eén zo’n inham was de Fivelboezem. Aan de boorden lagen oeverwallen die door de Friezen en Saksen al voor de jaartelling werden bewoond, die noordelijke volkeren integreerden.
In de periode 2003 t/m 2005 heb ik met anderen dit gebied uitgebreid onderzocht. Vanaf januari 2019 is het maandelijkse onderzoek weer opgepakt en we gaan door in 2020.

Matriarchale vormkracht met een sterke genius loci, die in korte tijd werd weggegraven uit financieel gewin

Zijn oude spirituele plaatsen een afbeelding van boven en onder? Heeft elke continuïteiten plek een plek aan de hemel, een ster? Op aardeniveau – de midden wereld- zijn veel plaatsen met elkaar verbonden door energielijnen. In het driedimensionale vlak zijn het soms complexe kristalstructuren die gevoed worden door boven en/of beneden.

Sterrenbeelden en de wierden in Groningen

Aandachtspunten zijn nu: Hoofdthema: Sterrenbeelden en de wierden.
Met bezoek aan Rottum, Helwerd, Feldwerd en Oosterwijtwerd.
Neven thema’s zijn:
1. Bethlehem wierde. Vrouwenplek van Rottum en de vraag: waar zijn de ongedoopte kinderen en lokaal gebleven ziele delen?
2. Ander kloosterpunt: Benedictijnen in Feldwerd. Wat zijn de subtiele voorwaarde van vestiging daar en hoe is het nu daar mee?
3. Woensdag 22 januari. Naamdag van de martelaar Vincentius van Zaragoza (3e/4e eeuw) in Oosterwijtwerd. Wat doet een naamdag met een plaats en hoe werd dat bepaald?
4. En vooral: dat wat zich aandient.

Ben je niet eerder geweest, dan kan ik op verzoek info sturen van eerdere onderzoeken.

Praktische info
– 9.30 uur parkeerplaats bij de wierde Helwerd, gelegen onder Usquert.
– bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
– kom je met de trein dan kun je de trein naar Loppersum nemen of daar vandaan vertrekken rond 16.13 uur.
– meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving
– voor vragen en opgave mailen en op de dag kun je me bellen op: 0614200028.

Verborgen subtiele kwaliteiten van de plek Dokkum en haar omgeving

Verborgen subtiele kwaliteiten van de plek Dokkum en haar omgeving

De noordelijkste van de elf steden Verborgen subtiele kwaliteiten van de plek Dokkum en haar omgeving, de ‘diepere’ subtiele kwaliteit, dat nog steeds levendig aanwezig Is.

Zondag 19 januari (11.00– 17.30 uur)

Dokkum staat nu bekend als de stad waar Bonifatius is vermoord in de achtste eeuw. Maar alles wijst erop dat het een RK-mythe/reli fake nog steeds geestelijke en wereldse navolgers heeft dat in alle vormen in de stad wordt geëerd. Bepaalde historici hebben al lang getwijfeld aan dit gebeuren mede om de reden dat de hoofdkerk niet gewijd is aan Bonifatius maar aan de RK-held Martinus. Dat neemt niet weg dat deze missionaris deze plek heeft weten te benaderen maar op zijn reis daarheen tegenstand van Saksen en Friezen vond, die hem niet dulden in hun sferen. En voor hen met recht!

De stadsterp is al sinds de vroeg 9e eeuw een begraafplek en meer dan 1000 jaar begraven heeft de plaats bij de Martinekerk een ophoging gegeven van wel vier meter. Een ware dodenplek en de doodse sfeer hangt nog op het onooglijke kerkplein.
Archeologisch onderzoek maakt verder duidelijk dat hier geen woonterp is geweest maar een direct eenmalig opgehoogde hoge plaats, waarschijnlijk voor christelijke cultussen als kerk, later abdij en vooral begraven op de vermeende gedenkplaats terp waar een ‘RK heilige’ is gedood die wel elders ligt begraven.

Subtiel onderzoek ter plaatse geeft aan, dat hier al van een Fries heiligdom sprake is geweest waar Freya, de Godin werd vereerd en vooral geen bewoning was. De christenen hebben gewoon een belangrijke oude Friese cultusplaats uitgezocht dat ze hebben omgedraaid: van vrouwelijk naar mannelijk. Daar waren ze goed in om een andere tegengestelde onnatuurlijke weg te gaan.
Hoe kom ik daarop? We zijn onlangs in december 2019 op onderzoek geweest naar de oude sferen van Dokkum en vonden verschillende plaatsen waar de sferen en de subtiele wezens een ander verhaal lieten horen. Het is ook een van de 12 Friese kristalpunten – lichtplasma- in Friesland.

Dokkum is een oude Godinnenplek waarbij de sferen op horizontaal niveau wel weggedrukt zijn maar in de boven-, beneden en opzij sferen nog voldoende subtiele kwaliteit is te beleven.

Deze maand gaan we verder met lokaal onderzoek naar de Verborgen subtiele kwaliteiten van de plek Dokkum en haar omgeving. Heb je belangstelling meld je aan!

Wat gaan we doen op de dag?

Het kristal is een afdruk van het geheel. Heel Friesland heeft er twaalf, zo je noemt de dierenriem.
Bonifatius wilde het oude geloof uitroeien maar het is verankerd in het landschap, haar Sterrenpunten, haar vorm, haar hoeven. Dit is een heel oud gebied!

Bezoek aan:
– Het kristal- en sterrenpunt van Dokkum en de oude Godin van Dokkum: waar te ervaren?
– de oude waterlopen als het Dokkumer Grootdiep en de Zuider EE naar het Lauwersmeer met hun subtiele waterwezens,
– Aalsum, het actieve uitstroompunt van Dokkum
– Oude kwaliteits sferen bij Wetsens
– Dat wat op ons pad komt!

Elke tijd een andere wereldvisie, stappen terug in de tijd naar subtiele kwaliteiten die minder tijdafhankelijk zijn.

Algemeen:
– tijden; aanvang 11.00- einde rond 18.00 uur
– meerijden vanaf station Heerenveen rond 10.15 uur
– ontmoetingspunt: de terpkerk in Aalsum, rond 11.00 uur
– meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de watersferen.
– bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
– voor vragen en opgave mailen en op de dag kun je me bellen op: 0614200028.

hoge noorden wierde Helwerd

Groningen schoonheden van Fivelingo 16 december 2019

De subtiele schoonheden van enkele wierden punten in het oude land van Fivelingo bij de oude verlande zeeboezem in Groningen

Groningen schoonheden van Fivelingo 16 december 2019

10.00 – 16.00 uur

Het Groninger Land kende eens ook een meer gedifferentieerde kustzone met diepe zee inhammen. Eén zo’n inham was de Fivelboezem. Aan de boorden lagen oeverwallen die door de Friezen en Saksen al voor de jaartelling werden bewoond.

In de periode 2003 t/m 2005 en in januari jl. heb ik met anderen dit gebied uitgebreid bezocht onderzocht en afgelopen half jaar hebben we hier een aantal plekken bezocht. We onderzoeken lijnen, wierde fenomeen en hun specifieke wezens zoals eenhoorns, verder onderzoek Rottum en op andere plekken

Gaialogische excursies in het noorden

Fivel en de nederzettingen op wierden in Groningen

Aandachtspunten zijn nu:

  • Helwerd en haar subtiele wezens werelden: ondermeer wierdeslang
  • Mystieke heilige punten, -velden, lijnen fenomeen en hun specifieke wezens zoals eenhoorns, verder onderzoek Rottum en op andere plekken (Oosterwijtwerd e.d.)
  • eerste ontmoeting Dollard estuarium
  • En vooral: dat wat zich aandient.

Ben je niet eerder geweest, dan kan ik op verzoek info sturen van eerdere onderzoeken.

  • 10.00 uur parkeerplaats bij de wierde Helwerd, gelegen onder Usquert.
  • bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
  • meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving
  • voor vragen en opgave voor donderdag voorafgaand aan de dag, uiterlijk 17.00 uur per email en daarna kun je me bellen op: 0614200028.