Tagarchief: Excursie

gaialogische ervaringstocht Excursie Friesland

de ‘her-story’ van het Sneekermeer

de ‘her-story’ van het Sneekermeer

 Watermantie van de Friese Meren   Maandag 17 december 2018 10.30 – 16.30 uur

Meren zijn Frieslands grootste zichtbare elementale vormen. Elk meer heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis die in een enkel geval terug kan gaan tot voor de menselijke ontginning. Maar wat zijn eigenlijk haar subtiele kwaliteiten?

In augustus zijn het Tjeukemeer en het Slotermeer bezocht en  november Fluessen/Heegermeer

En nu is het de tijd om  het Sneekermeer, het meer met de echte waterstad Sneek, te bezoeken om haar subtiele geaardheden in kaart te brengen; de her-story de persoonlijke geschiedenis van dit Friese water.

Aspecten die aan de orde komen:

– de tot nu toe bekende ontstaan geschiedenis en wat is vooral het eigen verhaal van het ‘Belevendigde meer’ zelf

– subtiele namen van het binnenmeer water en de vormkracht van het meer lichaam

– wat zijn de specifieke waterwezens en hoe kan ik die ervaren en wat is hun ‘verhaal’

– wat zijn de lokale watertrauma’s

– waar komt het oppervlaktewater vandaan en wat is de subtiele  waterkwaliteit en hoe kun je dat in kaart brengen

– wat  is de relatie met sterren(beelden). Is er een relatie met sterrenbeeld             zwijn/grote beer, zwaan, paard in haar omgeving. Eerder onderzoek wees uit dat   de kerkplaats, de Oerplek van Sneek een relatie heeft met Orion en Plejaden?

– het onverwachte

We reizen met de auto naar verschillende bezoek-/onderzoekpunten, vanwaar we een stuk lopen.

De his –story die nu bekend is:

De oorsprong van de huidige stad Sneek ligt in een veengebied dat al vanaf de Romeinse Tijd bewoond werd. De door hen opgerichte terpen werden tot ongeveer de derde eeuw bewoond, daarna zouden de bewoners het gebied hebben verlaten. In de achtste eeuw werd het land echter weer bewoond. Eind negende eeuw werd een nederzetting gesticht aan het veenriviertje It Ges. Deze nederzetting werd gesticht op een opgehoogde oeverwal of pleistocene zandophoging en zou later uitgroeien tot de huidige stad Sneek.

Aan het begin van de 10e eeuw werd begonnen met de ontginning van de veengebieden ten zuiden van de nederzetting. Het meer is in de Middeleeuwen ontstaan als gevolg van ontginning van veen. Door het Sneekermeer loopt een zandrug die bekendstaat als de Gravinneweg.

Op de zandophoging werd rond het jaar 1000 een houten kerkje gebouwd (de voorloper van de Grote- of Martinikerk).

Verzamelpunt

De oude kerk van Goingarijp.

Meerijden met iemand: laat het me weten dat ik het voor je kan regelen als iemand  uit je  buurt komt. Dan wel ophalen op station Sneek.

Algemeen;

– bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen

– meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving

–  voor vragen en opgave  kun je me vanaf  vrijdag bellen op: 0614200028

Buitenworkshop

Sterrenreizen 16 december

sterrenreizen op het ‘grafheuvel’ landschap

 zondag  16 december 2018  (11.00 – 16.30 uur)

 In pre historische tijden wisten mensen die nog in stamverband leefden wat hun herkomst is. Waar ze vandaan kwamen en waar ze weer naar toe gingen na een kortstondig aards leven.  Eén zo’n optie is de sterren.

In Nederland zijn ook verschillende plekken waar ze die herkomst hebben uitgebeeld in het landschap. Bijvoorbeeld in de vorm van plaatsing van dat we nu ‘grafheuvels’ noemen.

Op de heide bij Hilversum ligt soms groepering in de vorm van het sterrenbeeld de Plejaden, lokaal beter bekend als ‘de zeven bergjes’

Aandachtspunt;

– prehistorisch landschap met oude kwaliteits punten

– wat zijn eigenlijk ‘grafheuvels’ werkelijk

– is er nog een kosmische verbinding of zelfs nog meer

– herkomst mogelijkheden mens na zijn leven

– Het Zevengesternte de Plejaden hun oude en actuele kwaliteiten

– Zelfonderzoek: ervaren de verschillen tussen persoonlijkheid, ziel, geest, kristal lichaam

– andere gegevenheden in deze omgeving zoals ‘doodswegen’, Sint Jans processies rond de langste dag e.d.

– wat is mijn herkomst?

– dat wat aan de Orde is

We bezoeken de heide met haar kwaliteitspunten en staan ook stil bij de actualiteit van onze Woonplaneet. Hoe is haar toestand en wat zijn mijn recentste inzichten dat er staat te gebeuren, die ik heb gezien in het Fichtelgebirge.

Praktische info

– aanvang; 11.00 uur  16.30 uur

– verzamelpunt; parkeerplaats Sint-Janskerkhof in Laren, tegenover restaurant La Place

– Te bereiken met de auto door de A1 te nemen, afslag 9 ‘Laren, Hilversum’ en naar Hilversum rijden. Na ongeveer 1 km bij restaurant links af slaan en daar parkeren.

-Meenemen: iets voor een gezamenlijke lunch onderweg en een cadeau  voor de Plejaden

– dag bijdrage; 40 euro.

Voor vragen en opgave  kun je me vanaf donderdag bellen op: 0614200028

 

Friese meren

Aquatempels

Aquatempels De Fluessen / Heegermeer

Vrijdag 16 november: Watermantie van Friese binnenmeren: de Fluessen/Heegermeer subtiel ervaren (10.30 -17.00 uur)

Meren zijn Frieslands grootste zichtbare elementale vormen. Elk meer heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis die in een enkel geval terug kan gaan tot voor de menselijke ontginning. Maar wat zijn eigenlijk haar subtiele kwaliteiten?
In augustus zijn het Tjeukemeer en het Slotermeer bezocht en nu De Fluessen/Heegermeer , het een na grootste meer van Friesland na het Tjeukemeer.

Een tweetal grote meren wil ik in het zuiden van deze waterprovincie nu bezoeken om haar subtiele geaardheden in kaart te brengen: De Fluessen/Heegermeer

Aspecten die aan de orde komen;
– de tot nu toe bekende ontstaan geschiedenis en wat is vooral het verhaal van het ‘belevendigde meer’ zelf
– subtiele namen van het binnenmeer water en de vormkracht van het meer lichaam
– wat zijn de specifieke waterwezens en hoe kan ik die ervaren en wat is hun ‘verhaal’
– wat zijn de lokale watertrauma’s
– waar komt het oppervlaktewater vandaan en wat is de subtiele waterkwaliteit en hoe kun je dat in kaart brengen
– het onverwachte
We reizen met de auto naar verschillende bezoek-/onderzoekpunten, vanwaar we een stuk lopen.
Zo zou de Fluessen zijn oorsprong vinden in een uiterst droge en hete zomer in 1204 en als gevolg van die droogte brandde het bos Fluiso af. Dit verhaal komt uit de kroniek van de Harlinger organist Andreas Cornelius (overleden in 1589). Die kroniek wordt niet als bijster betrouwbaar beschouwd.
In elk geval is het water hier ontstaan na de ontginning.
Het Heegermeer, de Fluessen en de Morra zijn tijdens het Saalienglaciaal door een gletsjer in de ondergrond uitgeslepen; ze vormen in feite een langgerekt gletsjerdal.

Verzamelpunt
Bij de ingang van de jachthaven de Koggeplaet, Mardijk 3
8581 KG, Elahuizen
Meerijden met iemand: laat het me weten dat ik het voor je kan regelen als iemand uit je buurt komt.

Algemeen;
– bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
– meenemen; iets om op te zitten, en wat te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving
– voor vragen en opgave kun je me vanaf donderdag bellen op: 0614200028

Nederlandse kust

in de duinen

In de geplande excursies in de duinen tussen Bergen en Schoorl wil ik ondermeer je laten kennismaken met mijn wijze van in dimensies staan en je niet alledaagse fenomenen te laten ervaren.
Andere aandachtspunten;

– wat is jouw ingang naar subtiliteit en hoe kan je dat verder ontwikkelen
– welke geomantische fenomenen zijn er
– subtiele kwaliteiten rondom Bergen
– ontmoetingen met Buiten om meer Binnen te komen
– en vooral datgene wat op het pad komt

We gaan op stap met de fiets in het gebied, ongeacht het weer en lopen kleine stukjes.
Ontmoetingspunt

Plaats van samenkomst: Huize Gloria, Bergen aan Zee, onderaan dat Russenduin (van Huize Glorie) bij de parkeerplaats aan de Verspyckweg.

Meenemen:

een open Mind, iets voor een gemeenschappelijke lunch, zit matje, badkleding indien mogelijk, en vooral een persoonlijk cadeau voor het gebied

Kosten

Dag bijdrage: 27,50 euro/dag. Overmaken rekening IBAN: NL55RABO0321706161, t.n.v. D. Van den Dool, Giessenburg, dan wel ter plaatse betalen.

 

Op pad langs de kust

Op pad langs te kust met Dick van den Dool
Instituut voor Gaialogie

Zaterdag 9 juni en zondag 10 juni van 10.30 uur – circa 17.00 uur

Twee afzonderlijke dagen met zelfde programma

Met wie?

dick en jonathan 2Dick van den Dool (1953), geboren in een oud boerengeslacht, milieukundige, natuur-en lanschapsbeheerder, geomant, natuur-waarnemings-deskundige en raadgever met als intentie; mensen weer in het eigen levende contact te brengen met de subtiele Aarde-Natuur om zo ook dichter bij het-‘eigen’-Zelf te zijn. Auteur van verschillende boeken en poet.

Begin negentiger jaren onderzocht ik met Wigholt Vleer krachtplaatsen in Vlaanderen en Nederland. Het begrip leylijnen en leycentra (krachtplaatsen) kwam in een breder perspectief te staan. Duizenden mensen zijn sindsdien op stap gegaan al of niet met wichelroeden om de energie krachten op de vele oude inheemse heilige/kracht/spirituele punten te ervaren.
Na enige tijd ben ik me gaan specialiseren in elementaal-krachten, de natuurwezens, en heb op kleine schaal met geïnteresseerden spirituele reizen georganiseerd naar krachtplaatsen in Zuidwest Engeland (Glastonbury), Schotland, Ierland, Frankrijk (Chartres, Pyreneeën/Katharen). In klein verband organiseerde ik ook leergangen Gaialogie; het persoonlijk zoeken naar nieuwe verbindingen tussen de subtiele mens, de Grote Natuur en oude en nieuwe cultuur.

Sinds 2006 woon ik deels in Beieren in een oud spiritueel gebied het Fichtelgebirge voor m’n eigen ontwikkeling en om mensen opnieuw te verbinden met de oude bron-energie, -kwaliteiten van plekken, in het Middelgebergte met haar hoogste berg de Schneeberg.
Daar ook ervaringen als huisman, vader van drie kinderen en bouwmeester renoveerder van een 17e eeuwse boerderij

Al meer dan 25 jaar ga ik met mensen in Nederland op stap om de subtiele schoonheid in het landschap te ontmoeten van dit fantastische land Nederland met haar jonge aarde, oude rivierlopen, lokale subtiele omgangsvormen en de nieuwetijds energie. Mijn uitgangspunt is steeds het zelf ervaren van de subtiliteiten en daarmede ook om dichter bij jezelf te komen.

Specialiteiten; lokaliteit, geomantie met haar sacrale bouw van religieuze bouwwerken, krachtplaatsen, energetische fenomenen en de subtiele belevendigde werelden van elementalen en elementaren, goden/godinnen etc., relatie grote Natuur en eigen spirituele ontwikkeling , subtiel waarnemen, plektransformatie.

“Ik ga naar buiten om meer binnen te komen”

West kustzone

Deze zandrijke goed doorlatende bodem met zeezoutwater dynamiek en actieve lucht is bij uitstek de heel makende/ ‘heilige’ zone in Nederland. De vier elementen in pure vorm met een actieve natuurwezen wereld en vooral ook nieuwe sferen.

‘Programma’

kustIn de geplande excursies in de duinen tussen Bergen en Schoorl wil ik ondermeer je laten kennismaken met mijn wijze van in dimensies staan en je niet alledaagse fenomenen te laten ervaren.

Andere aandachtspunten;

– wat is jouw ingang naar subtiliteit en hoe kan je dat verder ontwikkelen
– welke geomantische fenomenen zijn er
– subtiele kwaliteiten rondom Bergen
– ontmoetingen met Buiten om meer Binnen te komen
– en vooral datgene wat op het pad komt

We gaan op stap met de fiets in het gebied, ongeacht het weer en lopen kleine stukjes.

Ontmoetingspunt

Plaats van samenkomst: Huize Gloria, Bergen aan Zee, onderaan dat Russenduin (van Huize Glorie) bij de parkeerplaats aan de Verspyckweg.

Meenemen:

een open Mind, iets voor een gemeenschappelijke lunch, zit matje, badkleding indien mogelijk, en vooral een persoonlijk cadeau voor het gebied

Kosten

Dag bijdrage: 27,50 euro/dag. Overmaken rekening IBAN: NL55RABO0321706161, t.n.v. D. Van den Dool, Giessenburg, dan wel ter plaatse betalen.

Meer informatie kunt u vinden in:

– “Leylijnen en leycentra in de Lage Landen” (Wigholt Vleer m.m.v D. van den Dool, Uitgeverij Anhk-Hermes, 1992)
– “Langs Mysterieuze plaatsen in Zuidwest-Engeland” (Wigholt Vleer / D. van den Dool, Uitgeverij Anhk-Hermes, 1994),
– “Op zoek naar de draak in Limburg” (D. van den Dool, Vrij Geestesleven, 1998) en de dichtbundel
– “Omgevende Natuurlijkheid” (D. van den Dool, Cicerone, 2000).

kust

Inspirerende Gaialogische Ont-Moeting met de Januari Natuur aan de kustzone Bergen aan Zee

Bergen aan ZeeInspirerende Gaialogische Ont-Moeting met de Januari Natuur in Bergen aan Zee aan de kust

Dit komend weekend ga ik weer op stap gaan voor belangstellenden om het subtiele Buitenzijn te ontmoeten:

– de immer aanwezige dynamische kwaliteiten van de elementen; water, wind, zonnevuur en aardezand, die het meest present zijn in Nederlands heilige zone; de kust met haar strand

– het ontdekken van het nieuwe in het landschap; plekken, wezens, het overstijgende

– het samen Buiten zijn en lossen, vrij maken en ontdekken van het nieuwe Nu

– gaialogisch waarnemen

– het herkennen van de eigentijdse macro ontwikkelingen die doorwerken in je eigen micro wereld

– dat wat zich aanbiedt

Inline afbeelding 7Goed tegen winter blues, en om even uit je ‘spiritual swamp’ te komen!

Een mooie dag om even subtiel bij te tanken, Lichter te worden.

Deze dag is ook een mooie kennismaking met de leergang Gaialogie en mijn werkzaamheden en plannen in 2018.

de Natuur is immer in het Nu en eigen Zorgzaam

en wil haar werk laten zien

……..‘k kan daarin voor-gaan, ontmoeten (niet moeten) en met je pionieren….

 

a.s. Zondag 14 januari: Bezoek Bergen aan Zee: zuidzijde

Het strand van Bergen aan Zee is tot ver buiten Nederland vermaard. Een lange, blonde kuststrook achter de brede duinenrij, met een weids uitzicht over de Noordzee.

Geomantische onderzoek wandeling door de duinen en het strand ten zuiden van Bergen aan Zee.

Bezoek aan haar subtiele kwaliteitspunten, wezenspunten en specifieke geomantische kust fenomenen; energetisch en zeewater-kustwezens en wat doen schelpen met ons.

Reis je mee?

datum: a.s.  zondag 14 januari 2018

tijd: 10.30 – 17.00 uur

Meenemen;

– passende buitenkleding en iets om op te zitten

– wat voor de gezamenlijke lunch

geen handig of foto nemen

Bijdrage; 40 euro dan wel naar vermogen

Na opgave bericht ik je over de plaats van samenkomst.

Petten

Inspirerende Gaialogische Ont-Moeting met de Januari Natuur aan de kustzone Petten

Inspirerende Gaialogische Ont-Moeting met de Januari Natuur in  Petten

Dit komend weekend ga ik weer op stap gaan voor belangstellenden om het subtiele Buitenzijn te ontmoeten:

– de immer aanwezige dynamische kwaliteiten van de elementen; water, wind, zonnevuur en aardezand, die het meest present zijn in Nederlands heilige zone; de kust met haar strand

– het ontdekken van het nieuwe in het landschap; plekken, wezens, het overstijgende

– het samen Buiten zijn en lossen, vrij maken en ontdekken van het nieuwe Nu

– gaialogisch waarnemen

– het herkennen van de eigentijdse macro ontwikkelingen die doorwerken in je eigen micro wereld

– dat wat zich aanbiedt

Goed tegen winter blues, en om even uit je ‘spiritual swamp’ te komen!

Een mooie dag om even subtiel bij te tanken, Lichter te worden.

de Natuur is immer in het Nu en eigen Zorgzaam

en wil haar werk laten zien

……..‘k kan daarin voor-gaan, ontmoeten (niet moeten) en met je pionieren….

Zaterdag 13 januari: De nieuwe Kust voor Petten

Geomantisch bezoek aan de nieuwe kust voor Petten en Camperduin. Een recente natuurbouw project in de zee voor een zeedijk ter grootte van 400 voetbalvelden.

Wat biedt dat voor mogelijkheden voor de subtiele kustwezens, en hoe reageert de grote Zee daarop en wat doet dat met het achterland en de kerncentrale!

 

datum: a.s. zaterdag 13 januari 2018

tijd: 10.30 – 17.00 uur

Meenemen;

– passende buitenkleding en iets om op te zitten

– wat voor de gezamenlijke lunch

 

Bijdrage  40 euro dan wel naar vermogen

Na opgave bericht ik je over de plaats van samenkomst.

gaialogische ont-moeting

Inspirerende Gaialogische Ont-Moeting met de December Natuur aan de kustzone Bergen aan Zee bij de Schoorlse Duinen

Activiteiten december 2017 in Nederland, Inspirerende Gaialogische Ont-Moeting

Inspirerende Gaialogische Ont-Moeting met de December Natuur aan de kustzone Bergen aan Zee bij de Schoorlse Duinen en andere activiteiten in december
Data
Zaterdag 16 december en zondag 17 December 2017

10.30 – 17.00 uur

Dit komend weekend ga ik weer op stap met belangstellenden om in het Buitenzijn te ontmoeten:
– de immer aanwezige dynamische kwaliteiten van de elementen; water, wind, zonnevuur en aardezand, die het meest present zijn in Nederlands heilige zone; de kust met haar strand

– het ontdekken van het nieuwe in het landschap; plekken, wezens, het overstijgende
– het samen Buiten zijn en lossen, vrij maken en ontdekken van het nieuwe Nu
– gaialogisch waarnemen
– het herkennen van de macro ontwikkelingen die doorwerken in je eigen micro wereld
– dat wat zich aanbiedt

de Natuur is immer in het Nu en eigen Zorgzaam
en wil haar werk laten zien

Ik kan daarin voor-gaan, ontmoeten (niet moeten) en met je pionieren….

Deze dag is ook een mooie kennismaking met de leergang Gaialogie en mijn werkzaamheden en plannen in 2018.

Reis je mee?

Meenemen
– passende buitenkleding en iets om op te zitten
– wat voor de gezamenlijke lunch

Bijdrage
40 euro dan wel naar vermogen

Na opgave bericht ik je over de plaats van samenkomst.

zwaan friesland

Excursie 17 september Sterrenbeeld zwaan in Friesland

Aanstaande zondag 17 september heb ik een gaialogische landschap excursie rondom Sneek in het kader van onderzoek van de subtiele kwaliteiten van de Friese elf steden met als thema; de zwaan in het landschap.

Het betreft oude en nieuwe sterrenpunten van het sterrenbeeld zwaan in het grote landschap.

De te bezoeken oude plekken zijn Zwaanswerd, Idaard, Zwinshuis, Warten en Langweer.

Deze punten zijn vermeld in het boek ‘Het geheim der eersten’ van Henriette Hemmink op basis van onderzoek door dr. Emiel Amsterdam. (2014)

zwaan friesland

Gaialogische ervaringsdag Sterrenbeeld zwaan in Friesland

Gaialogische landschap ervaringsdag

Sterrenbeeld zwaan in Friesland

zwaan sterrenbeeldAanstaande zondag 17 september heb ik een gaialogische landschap excursie rondom Sneek in het kader van onderzoek van de subtiele kwaliteiten van de Friese elf steden met als thema; de zwaan in het landschap.

Het betreft oude en nieuwe sterrenpunten van het sterrenbeeld zwaan in het grote landschap.

De te bezoeken oude plekken zijn Zwaanswerd, Idaard, Zwinshuis, Warten en Langweer.

Deze punten zijn vermeld in het boek ‘Het geheim der eersten’ van Henriette Hemmink op basis van onderzoek door dr. Emiel Amsterdam. (2014)

Bij bezoek aan deze plekken wordt:

  • de actualiteit van de verbinding onderzocht, hoe het destijds was en of men wat heeft gedaan om de verbinding te handhaven, dan wel dat het zichzelf in stand houdt.
  • wat betekende het sterrenbeeld zwaan voor de Friezen -stamtotem, ‘zwanenridder’- en hoe is het nu
  • boven- beneden verbinding meten, kwalificeren
  • zwanen cultussen in de Friese oudheid in de bouw met zijn zwanentekens
  • de diepere betekenis van de zwaan ‘boven en beneden’ als heiligheid teken en het gebruik in de roomse kerk in haar centrum in het Friese territorium: Utrecht met het Kerkenkruis.

Ook wordt gezocht naar verlegde of nieuwe contactpunten in het grote en kleine landschap.

Heb je belangstelling laat het me weten.

Zondag 17 september 2017

Tijd: 10.30 – 17.00 uur

Dag bijdrage: 40 euro

Na opgave ontvang je bericht over het ontmoetingspunt!

deze dag is overigens ook een mooie gelegenheid om eens met gaialogie kennis te maken, haar ziens wijze, wijdings scholing en weg

graag tot ontmoetens!

Dick van den Dool