sneek

Op zoek naar de typische Friese watergeomantie – Sneek

Op zoek naar de typische Friese watergeomantie in Sneek op 10 juni 2017

Zaterdag 10 juni gaat de Gaialogische ervaringstocht naar Sneek met als subthema: “Orion/Plejaden, St. Jansriten rond de langste dag en kruisridders” .

Het zuidwestelijke Friese gebied heeft met een stuk van het IJsselmeer een mooie kosmische kwaliteit waar de hemel op aarde komt; sterrenbeelden zich projecteren met de Melkweg.

Zaterdag 10 juni wil ik een vierde stad van de elf Friese Steden bezoeken om de typische Friese stadsplek aard te verduidelijken.

Elke stad heeft haar eigen diepere kwaliteiten die soms van heel oude oorsprong zijn. Deze subtiele kwaliteiten worden in kaart gebracht om de stad

Sneek anders te herkennen. De subtiel beleefbare sferen –herstory- met de historische feiten –his story- en de mythen tezamen geven een totaler beeld van een plaats dan alleen de platte geschiedenis.

Een geomantische ervaringen dagreis door deze stad en haar omgeving met onderzoek en belevingen aspecten zoals:

  • de Oerplek Sneek is ontstaan in de 10e eeuw op een hoger gelegen zandige landtong (Sneek = Ter Snake = op landtong) en is tot ontwikkeling gekomen na de aanleg van de zuidelijke dijk van de Hempolder Scherhem. Wat is daar nog van te ervaren?
  • kerkplek gewijd aan St. Maarten en de relatie van de Orion gordel (kerk had drie torens op en rij) met Plejaden en de oorspronkelijke diepe ondergrond kwaliteiten
  • het belangrijke klooster van de Johannieter ridders (kruis/tempel ridders?) op de St. Jansberg. Een commandorij gesticht in 1250 en afgebroken in 1580. Nu grote begraafplaats.
    De Sint Jans riten en de relatie met Plejaden rond de 21/24 juni. Een andere kijk op midzomer rituelen.
  • kloosterplek Thabor in Tirns en de relatie met de roem beruchte ridder Rienck Bocken (14/5e eeuw en oorsprong van ‘wildeman’ archetype in wapen van Sneek?) die voor z’n zielen rust een eigen klooster bouwde in 1406 op de terp Abwert of Abort. (naam Thabor afgeleid van omkering van de naam) Nu cultuurhoeve en wijn boerderij.

Tijdens de bouw van het klooster zag de ridder met andere getuigen .„Des nachtes daer nae, dat heer Rienick dat eerste huis hadde aangelecht, worde gesien, dat ut die selve plaetse, dear nu het clooster staet scheen een groot licht dat opsteech an den hemel. Lichtverschijnselen zijn niet vreemd bij klooster en kerkvestigingen. Maar wat voor licht is daar?

  • de waterstad Sneek met haar waterwezens

Algemeen en opgave

De dag begint om 10.30 uur en duurt tot 17.00 uur.

Meenemen warme buitenkleding, een cadeau voor de stad en de subtiliteiten en iets voor de gezamenlijke lunch
Wil je mee, laat het me weten.
Na opgave mail ik door waar we elkaar ontmoeten.