Inhoud leergang Gaialogie

Inhoud leergang Gaialogie

Inhoud van de Leergang Gaialogie

Inhoud leergang Gaialogie eerste jaar en tevens introduktiejaar voor de leergang Natuurwezenrijken

Hoofdzaken

 • Ontwikkeling van de innerlijke en uiterlijke zintuigen en dichter bij je-Zelf zijn. Fijngevoeliger worden en steeds beter worden in het waarnemen
 • Communicatie megrave;t en ervaren vagrave;n energievormen (plekken, velden, stromen / lijnen wezens – en oerkrachten) en hun invloed op natuurlijke systemen als de mens, planten, natuurrijken en andere werkelijkheden.

Blok I

Het eigen kanaal: waarnemen  ‘de waarnemer met zijn waarnemingen’

Hoofdopdracht

in balans komen met jezelf, Zelf-vertrouwen, directheid en eerlijkheid

Het accent ligt op het direct waarnemen en de communicatie via uiterlijke en innerlijke zintuigen, werken met pendel (radieuml;sthesie) en wichelroede (rabdomantie) en tekens van buiten (augurie). Met als doel bewustwording. Je zo ontwikkelen en gebruiken dat je zelf een bekend en betrouwbaar (meet)instrument wordt van innerlijke en uiterlijke zintuigen.

 • het herkennen van de vijf voornaamste zintuigsystemen,
 • verschillende meet- en waarnemingssystemen: fysiek (lichaamsreacties), mentaal
  (pendel, wichelroede, communicatie),
  intuiuml;tief en helder waarnemen. Mannelijk-, vrouwelijk- en androgyn waarnemen;
 • direct en indirect waarnemen: oude geomantische voorspellingsmethoden met de aarde;
 • interventies met bewustzijnslagen als on(der)bewuste, bewuste en bovenbewuste;
 • menselijke cycli: bioritmen, reinigingscycli in relatie metde natuurcycli;
 • de eigen levensweg;
 • omgaan met tegendelen -yin en yang in gedrag, denken, waarnemen, voeding- en
  het overbruggen van de polariteit;
  de vele factoren die ons bepalen;
 • gedragscodes om contact te leggen met zichtbare en niet zichtbare werkelijkheden,
  noodzaken om te beschermen.

Tijdsbeslag: 7 dagen

Blok 2

Het werkveld: de subtiele omgeving, de fenomenen ‘meer inzicht krijgen in interacties met subtiele fenomenen’

Hoofdopdracht

onderzoek van de eigen woon- en werkomgeving en de eigen ontwikkelingsplek

De energetische werkelijkheid met haar bewustzijn. Het ervaren en kwalificeren van de energetische werelden: energetische velden, energetische banen, lijnen, lagen, stromen en kruisingen, en de bewustzijnsvormen. De overige 10 zintuigen uitdiepen.

1. De vrije natuurkrachten: ‘luisteren’ naar de zichtbare signalen van de grote natuur

 • oerkrachten
 • de vier en vijf elementenleer
 • vormkrachten
 • richtingen en plaatsing

2. De geconcentreerde natuurkrachten: uitstralingen, lijnen/banen, stromingen, lagen

 • aarde: uitstralingen vanuit aarde en voorwerpen
 • water: de verschillende vormen van drinkwater, oppervlaktewater, ondergronds
  water, regenwater
 • vuur: aardmagnetisme en aardmagnetische lijnen, aardevuur, omgevingsvuur,
  kosmisch vuur
 • lucht: stromingen, subtiele luchtlagen
 • plekkwalificering
 • omgevingspathologie en omgevingsharmonisatie

3. De bewustzijnskrachten: wezensfenomenen

 • natuur- en andere wezens in de hieuml;rarchie boven, op en in de aarde
 • plaatswezens (genius loci), incl. huisgeesten
 • de geestelijke werkelijkheden met landschapsengelen.

4. Werkelijkheden elders in de kosmos; kosmische krachten en haar tekens

 • instroompunten
 • kosmische patronen op aarde: zo boven, zo beneden
 • graancirkels en andere zichtbare tekens.

5. Menselijke energetische krachten

 • de nieuwe grote energetische structuren in deze tijd: transportwegen, ondergrondse
  kabels, telecommunicatie en hun invloeden
 • de mens als bron en kanaal via gedachten, emoties, aanwezigheid en daden.

6. De relatie tussen deze krachten en de mens.

 • tendensen van destructie en schepping, onderdrukking en samenwerking
 • de effecten van natuur en menselijke krachten op de mens en hoe deze te meten
 • zelfanalyse, in balans houden van het eigen systeem; ldquo;visionquestrdquo;: op zoek naar
  een nieuwe eigen weg.

Tijdsbeslag: 13 dagen

 

Overige aspecten Leergang

Opleidingsvormen

De leergang is een proces waarin je leert wat de verschillende onderwerpen voor je betekenen. Een ervarend voelen en weten, het samen op zoek gaan naar de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid en het vinden van de eigen gaialogische weg. Dit proces wordt ondersteund door theorie, schriftelijke informatie (studiemap), meditaties, innerlijk onderzoek, literatuurstudie, bezoeken aan bijzondere krachtplaatsen in Nederland en door studiereizen naar het buitenland. De inhoud van de geomantische studiereizen naar eventueel Duitsland, Zuidwest-Engeland en Ierland worden in overleg bepaald.

Data.

Het eerste jaar totaal 20 dagen

Data worden met elkaar afgesproken en komen in de agenda, inclusief verblijf in Schirnding in de Paas- of Pinkstervakantie (7 dagen; aankomst zaterdag en vertrek zondag) in overleg te bepalen. In de zomer is er een facultatieve veertiendaagse studiereis naar een nog vast te stellen lokatie: Glastonbury, of Fichtelgebirge in Duitsland.

Start tweede jaar in medio september eens in de drie weken

Groepsgrootte: De minimale groepsgrootte is 5 en de maximale 8 personen.

Begeleiding: Dick van den Dool

Doelgroep: Deze training is vooral ondersteunend als je werkt met mensen aan hun zelfbeheer en voor het praktisch toepassen van geomantie en buitentherapie voor jezelf of anderen.

Locaties: De hoofdlokatie van het eerste jaar van de leergang is Giessenburg en een week in Schirnding. In het tweede jaar is het op verschillende plekken in het land. En in overleg in Duitsland op de boerderij in Schirnding.

Kosten

Je schrijft je in voor één jaar. Kosten voor deelname aan het eerste jaar 1500 euro inclusiefverblijf in Schirnding. Verschillende betalingswijzen zijn mogelijk.

De kosten voor het tweede jaar bedragen eveneens 1500 euro.

Is het inkomen niet toereikend dan kan in overleg een regeling worden getroffen.

Toelating Een intake gesprek vooraf naar motivatie en geschiktheid kan tot de mogelijkheid behoren als je niet op een opendag bent geweest.

Opgave Schriftelijk door een brief te zenden aan het Instituut voor Gaialogie, Bovenkerkseweg 32, 3381 KB Giessenburg, dan wel via e-mail: info@gaialogie.nl. Voor informatie kun je ook contact opnemen met Dick van den Dool,tel 0184-651222.