Leergang tweede jaar

tweede jaar leergang Gaialogie

De natuur als levende heelmeester voor een eigen ontwikkeling en een verlevendiging van je omgeving

Doel tweede jaar leergang Gaialogie

– de subtiele werelden intensiever bezoeken, onderzoeken  en ondersteunen op bijzondere kwaliteitsplaatsen  met accent op de natuurwezens werelden en  hun energetica.
– omgevingsondersteunend werken: het vinden van de eigen gaialogische transformatieweg op basis van integrale geomantie

De praxis tweede jaar leergang Gaialogie

In overleg met de deelnemers wordt een  programma samengesteld op basis van onderstaande mogelijkheden

Een voorbeeld op basis van het voorgaande tweede jaar

Differentiatie
• aardegeomantie; dieptegeomantie, de vele aardewezens, landwezens
• watergeomantie; de vele zoet en zoutwaterwezens
• vuurgeomantie; draken en salamanders
• luchtgeomantie; de elfen e.a. gevleugelden, inclusief de wind
• nachtgeomantie; donkerwezens die ’s nachts actief zijn, op stap in de voornacht bij nieuwe en volle maan
• Oerkrachten: goden/godinnen

Hoe doen we dat?

De plekken  die daarbij bezocht worden zijn krachtplaatsen  die door de tijd heen belangrijke zijn geweest voor de hier levende mensen in hun verschillende culturen.
Het tweede Natuurwezenjaar bestaat uit 20 dagen. Dertien dagen worden in Nederland  plekken bezocht om op die plek een thema uit te werken. En zeven dagen in het Fichtelgebirge  voor persoonlijke verdieping  in het Oergebied daar.
De dagen in Nederland wordt gekeken of we met elkaar kunnen meerijden. In principe zijn de dagen van 10.30 uur – 17.00/18.00 uur.
Waar: de te bezoeken plekken (voorbeeld van vorige groep)
1.     Friesland: een Friese stad en haar omgeving (zoutwater/aarde)
2/3 Drente: de stenencultus , geogliefen en godinnen (aarde)
4.     Overijssel: de heuvels in Salland met de Saksen (aarde)
5/6  Gelderland; de IJssel en Zutphen (zoetwater/vuur)
de Toverberg en omgeving (aarde/lucht; wicca)
7. Utrecht; de stad Utrecht met haar christelijke machtsmagie en kerkenkruis
8. Brabant: goudbergen en Liesbos bij Breda; Keltische tijd (
9. Limburg: vuurwezens, zoals draken en salamanders  (vuur)
10. Luchtwezens; eenhoorns en andere luchtwezens (mogelijk Friesland)
11. Nachtgeomantie op de Veluwe; op stap bij volle maan
12. grote omgevingsgeomantie; de Alblasserwaard of Walcheren
13, tuingeomantie; bezoek historische tuin
Aspecten tijdens de dagen:Als we naar buiten   gaan in Nederland  is inbegrepen:
– afstemming op het seizoen, de tijdgeest
blokkaden verhelderen in het subtiel waarnemen van een fenomeen
– subtiele waarnemingsorganen trainen
– individuele verdieping in een bepaald thema.  Elk krijgt in het jaar een deelaspect te onderzoeken dat het aan het eind presenteert aan de anderen.
datgene wat er is

Data

Data worden vastgesteld in september en in januari.
Voorafgaande aan een dag ontvang je inhoudelijke achtergrondinformatie via de mail.
Oerlandweek in Schirnding in de Paas- of Pinkstervakantie (7 dagen; aankomst zaterdag en vertrek zondag)  Vooraf wordt  het programma in overleg samengesteld. Aspekten; eigen onderzoek in de natuurwezenrijken door specifieke plekken te bezoeken, vision quest op verzoek, bezoek heilbronnen, de  alchemische stad Bamberg of Praag,  vulkanisme,  oeroude natuurreligie e.d.
Andere mogelijkheid: reis naar Glastonbury (Zuid-West Engeland) of Ierland van 14 dagen.

Groepsgrootte

De minimale groepsgrootte is  4 en de maximale 8 personen. Het tweede jaar is bestemd vooral voor degene die een leergangjaar hebben gevolgd of een andere ervaringsweg hebben gevolgd. 

Begeleiding

Dick van den Dool

….dwars door alles heen
zendt het aardelichaam
een enorme implus
van Liefde,
oneindig groot……

Doelgroep

Deze training is vooral ondersteunend als je werkt met mensen aan hun zelfbeheer en voor het praktisch toepassen van geomantie en buitentherapie voor jezelf of anderen.
Dit tweede jaar is vooral bedoeld voor belangstellenden die meer ervaring hebben in geomantie en subtiel waarnemen en bij voorkeur een eerste jaar gaialogieleergang hebben gevolgd.  Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt in een gesprek bekeken of het past.

Kosten

Je schrijft je in voor één jaar. Kosten voor deelname aan het eerste jaar 1500 euro inclusief inschrijving en inclusief de studiereis. De verblijfskosten tijdens de studieweek bedragen 15 euro/dag. Verschillende betalingswijzen zijn mogelijk.
Is het inkomen niet toereikend dan kan in overleg een regeling worden getroffen.