Wat is Gaialogie

Leergang

Wat is Gaialogie?

Gaialogie is de kunst om natuur en cultuur met elkaar in verbinding te brengen. Gaialogie is een wetenschap gebaseerd op kennis van de kosmos en de ingewikkelde (energie)-structuren die op de mens en de aarde inwerken door alle verschijningsvormen van de natuur. Het is een oeroude aarde- en ervaringswetenschap die is aangepast aan de westerse mens en zijn manier van leven.

Gaialogie en de leergang

In deze studie gaat het echter om meer dan theoretische kennis. De wereld is geen ‘ding’, maar een levend lichaam, een organisme. De bronnen uit de aarde, natuur, kosmos en de mens zelf, beïnvloeden onze belevingswereld. Daarom staat in deze leergang de eigen ervaring centraal. Tijdens deze studie over de wijsheid van de aarde krijg je meer bewust-zijn en inzicht en leer je de verschillende energetische krachten ervaren, (her)kennen en beheren.

Waarom deze leergang?

De opgedane kennis is heel praktisch toepasbaar in het dagelijks leven. Veel aandacht krijgen wonen (energetisch woonbewustzijn), werken (stralingsvriendelijke en stressarme omgeving), tuinieren en landbouw (intuïtief aardebeheer), re-creëren op heilige plaatsen en bijzondere plekken in de natuur.

Gaialogie kan aan veel beroepen nieuwe, bezielde ideeën en aspecten toevoegen. Kortom: Gaialogie geeft een totaal andere kijk op de omgeving, het zakelijke en het persoonlijke leven. Deze herkenning en verinnerlijking van de universele subtiele krachten rondom ons, leidt tot een diep meevoelen met de hele schepping. Deze inzichten leren ons om ecosofisch met onze omgeving samen te werken. Door het volgen van de leergang krijgt de student een beter ontwikkeld, directer waarnemingsvermogen. Naast het omgaan met pendel en wichelroede leer je vooral met de eigen ‘meetsystemen’ te werken, het ervarend weten. We bezoeken vele bijzondere plaatsen in binnen- en buitenland. Verschillende vakgebieden komen aan de orde, zoals West-Europese geomantie, natuurheling met aarde, water, vuur en lucht, geo- en woonbiologie, eigentijdse fenomenen, radiësthesie, augurie, sacrale plaatsen, omgevingsaanpassingen, menskunde en vooral Zelf-inwijding.

Intentie

Deze gaialogie leergang over de wijsheid, liefde en verlevendiging van de Aarde geeft inzicht en bewustzijn en leert je de verschillende natuurkrachten te ervaren en te (er)kennen. Het helpt je om je eigen samenwerkings- en transformatieweg te vinden op basis van westerse tradities.

De gaialogie leergang is een reis naar buiten door het ervaren van de subtiele, verrijkende kwaliteiten van de buitennatuur. Vooral ook een reis naar binnen.Het dichter bij je Zelf komen door:

 • een eigen ervaringsgerichte leerweg in samenhang met de grote omgeving,
 • het meer aanwezig zijn in de eigen zintuigen,
 • Zelf -ontwikkeling in ontmoetingen
 • de innerlijke stromen verruimen en verhelderen: natuurheling
 • herkenning van je eigen subtiele kwaliteiten en talenten,
 • meer verlichamelijking, een vitalere en gezondere levensenergie
 • leven vanuit het hart in een “knowing” proces; de gnosis in knowing

Dit verbonden zijn met de jezelf kan op een eigen wijze worden uitgedrukt naar je omgeving, waarin je deelt je eigenheid, je kwaliteiten.

Subaspecten

Aan de orde komen:

 • buiten-binnen interacties en haar mens-eigen vertalingen,
 • innerlijke mensprocessen; aanpassings-, verander- en fundamentele processen,
 • incarnerende kwaliteiten van meer verlichamelijking,
 • de vier elementen in de westerse tradities met haar ‘vijfde vriend’ aether,
 • de uitwerking van vormkrachten, energiestromingen, wezenswerelden,
 • oerkrachten en het Ene-Zijnde,
 • de nieuwe gegevenheden in de subtiele natuur,
 • geschiedenis van de westerse geomantie en westerse spirituele stromingen
 • de andere cultuurfase van deze tijd; vanuit de collectiviteit in de individualiteit,
 • tijd, ruimte, materie en bewustzijnsvormen; een doorleefde omgang met wat nu hier is,
 • waarnemingen vanuit de 15 zintuigen, met gebruik van hulpwerktuigen als pendel en wichelroede en de tekens in de natuur (augurie),
 • het kenmerkende van kwaliteit,
 • subtiele aspecten in jezelf,
 • de “her-story” van de aarde ontdekken i.p.v. haar ‘his-story’.

Ontmoetingen

Ontmoet worden onder meer:

 • de subtiele aarde-vuur-krachten vanuit de aardematerie,
 • levende planten en bomen,
 • levend water uit de aarde, de grote waterstromen, de watervlakten en de zee
 • de zon en de maan,
 • de vitaliserende lucht,
 • de nacht met haar schoonheden,
 • vele vormen van stilten,
 • natuur -en menselijke cycli,
 • nbsp;stromen van vitaliteit en afval,
 • de intelligenties in de omgeving van de wezenswerelden
 • licht en donkerkwaliteiten,
 • de geomantische omgeving-archetypen,
 • plaatsbepaalde momenten in het jaar,
 • de eigen ontwikkeling in tijd en ruimte,
 • elkaar.

Start:

Leergang 2019

Het programma wordt in overleg samengesteld.

Opgave Schriftelijk door een brief te zenden aan het Instituut voor Gaialogie, Bovenkerkseweg 32, 3381 KB Giessenburg, dan wel via e-mail: info@gaialogie.nl.
Voor informatie kun je ook contact opnemen met Dick van den Dool, tel 0184-651222.