zeemeermensen

Zeemeermensen

Zeemeermensen

Mensen van de zee

Zeemeermensen behoren tot de talrijke soorten zeewezens, zoals de vrouwelijke Sirenen waar ons woord Sirene van is af geleid. Het zijn subtiele wezens die we ons voorstellen als vormwezens met een inhoud. Ze kunnen invloed hebben op diverse niveaus: in het stoflichaam de stromen herstellen (de oude geomantentaak), gevoelens bewerken, gedachtenimpulsen geven (‘Mind-praten’ met natuurwezens) en contacten van wezen tot wezen bewerkenstelligen, verlichtend werken.

Zeewezens, hun wereld en de onze

 1. Het zijn wezens tussen mens en zeewezen in met een menselijk bovenlijf en een visachtig onderlijf. Het hele lijf of alleen het onderlijf, kan bedekt zijn met schubben.
 2. Ze staan dicht bij de mensen maar leven in het overgangsgebied van land en zee, zout en zoet. In de binnenwateren komen ze vooral vooral tot waar het getij komt. Doch ik heb ze ook aangetroffen in andere Nederlandse binnenwateren.
 3. Ze kennen twee geslachten: een meermin (meer minnen en psychologisch gezien de anima van de man) en een meerman. Ze krijgen kinderen, ook wel met mensen.
 4. Je hebt zeemeerminnen, riviermeerminnen en zoetwater-meerminnen. Binnen de soorten zijn er verschillende groottes, sommigen zijn meer vissig en andere meer menselijk. Ze zijn als geheel meer vrouwelijk, althans zo voelen ze in menselijke termen aan.
  De beeldvorming van dergelijke wezens is sterk door mannen gekleurd. Door zeebonken, zoals vissers met een sterke mannelijkheid. Hun wensen en projecties manifesteren zich voor een deel in de sterk vervrouwelijkte zeemeermin.
 5. Je hebt sterke en zwakke kolonies. In de rivieren zijn ze erg verzwakt maar langs de kust, in het Waddengebied en op het IJsselmeer zijn ze sterker. Mooie kolonies bevinden zich in Schotland. De kolonies in Nederland zijn ondermeer door de watervervuiling zwakker geworden.
 6. Ze zijn bekend in de oude Nederlandse sagen van vissers en zeemensen. Vissers die hen bijvoorbeeld vingen in hun netten. De meerminnen gaven advies aan de nederzettingen langs de kust en tot ver in het binnenland, zoals de Friese Middelzee.
 7. Ze hebben inwijdingskwaliteiten zoals de zalmen die in Ierse mythen veel worden genoemd. Daar komen de verhalen van de Sirenen vandaan. Ze dagen je uit en kijken of je goed bij jezelf kunt blijven. Ze doen als het ware een ‘beroep’ op ons zelfbewustzijn en onze vrijheid van keuze. Ze behoren eigenlijk tot de groep zeemeerminnen met een speciale taak. Bij “Die Niebelungen” zat een groep die schippers hypnotiseerde.
 8. De mens gebruikte ze ook wel als boegbeeld op de houten schepen.
 9. In Nederland worden ze uitgebeeld in windwijzers van huizen en torens.
 10. Nationaal symbool van Denemarken (het beeldje aan het water in Kopenhagen).
 11. Het zijn subtiele wezens die contact leggen met de verstoffelijkte mensenwereld. Ze hebben een eigen bewustzijnsontwikkeling en kennen ook bewustzijnsniveaus. Hoe hoger, hoe meer ruimte voor de vrije wil.

Meer info:

zeemeermin

 • In de Gaialogie Nieuwsbrief nr. 4 staan eigentijdse ervaringen met zeemeermensen.
 • In de tv uitzending “Man bijt hond”: zeemeerminnen op de t.v.

“Het is een prachtige dag voor contact, vrijdag 15 april.2005. De ontmoetingsplaats is een heel rustige plek aan de Gaasterlandse kust met een heerlijke sfeer. Vijf mensen willen hun ervaringen en waarnemingen delen voor de camera.
De camera leidt wel sterk af en de waterwezens blijven op gepaste afstand. Er komt echter wel meer zicht op de lokale zeemeerminnenpopulatie. Het gaat om meerdere plekken waar ze zich concentreren in groepen van 20 tot 30 exemplaren. Er is niet zoveel uitwisseling tussen de groepen. Ze beheren plekken in het water, een soort komvormige structuren, waarin centraal een zeevrouwe leeft die ze ondersteunen. Eén vrouwe manifesteert zich en ziet er dun en jong uit, niet zo geproportioneerd. Deze energieplekken verijlen en verlevendigen het water en als je in dat water zwemt, ontspan je je. Hoe fijner de vrouwelijke kwaliteiten, des te unieker ze zijn. Je hebt verschillende energielagen met op verschillende plekken verbindingspunten, een soort kolkingen, acupunctuurpunten.
Om de afzonderlijke velden heen beschermen de zeepaarden de kwaliteiten. De waterwezens reageren ook sterk op de cameraploeg en daarin zijn ze niet anders dan mensen. Op bepaalde momenten kwamen andere wezens meer op de voorgrond zoals de drietand-dragende Neptunus.”

Met dank aan Garda, Gabi, Diny, Alkemiek.
Gedagtenisse door vrouwkens van handt tot handt opgeleverd, (Koenraad Logghe)
(www.traditie.be/artikels/ Gedagtenisse%20door%20vrouwkens%20%5BFC%5D.doc)