geomantie in bedrijf

Geomantie in Bedrijf

Geomantie in bedrijven

 

Een moeizame job: ‘zuiver’ werken

Een bedrijf ecologisch bouwen
verdient ook een energetische inrichting
een ecologisch, energetisch beheer
dat is pas groeien in bewustzijn
hier in de stof
Een bedrijf is te beschouwen als een lichaam met een geheel eigen energiehuishouding en met vele persoonlijkheden. Na de oorlog propageerde men dat de werknemers met zorg gehuisvest moesten worden. Hun werkplek moest lijken op het eigen huis met een gemoedelijke sfeer. Dat leverde geld op. Mensen moesten zich er thuis voelen. Later kwamen er andere criteria waarbij soms de buitenomgeving niet meer aanwezig hoefde te zijn omdat die alleen maar afleidt.
Nu zijn de werkgevers medeverantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers. Maar nemen ze die taak ook op zich? Hier komt geomantie in bedrijf in het spel.

Hoogspanning

Bedrijfspanden kunnen ware ‘pressurecookers’ -spanningsruimten- zijn die moeilijk ontladen en onvoldoende doorstromen naar buiten. Ze staan geïsoleerd in een eigen omgeving, in een ‘hoofd’sfeer van overleving.
In menige werkomgeving is het onzichtbare, energetische spanningsveld hoog, ook al oogt het bedrijventerrein rustiek. Een slavenveld dat de werknemers voortdrijft in de overlevingswedloop. Werken is niet meer één van de vele aspecten die je helpen bij je ontwikkeling tot volwaardig mens.

Energetisch advies

Laatst belde iemand me om advies voor een nieuwe bedrijfsruimte op 10 meter van een hoogspanningsleiding. De vrouw van de mogelijke eigenaar was ongerust over deze plek.
Nu is een verschijnsel, in algemene en energetische zin, niet goed of slecht is. Alles heeft zijn eigen unieke plaats in dit universum. Maar hoogspanningsleidingen in de woonomgeving hebben wel degelijk invloed op de gezondheid, op elektronische apparatuur, op materialen en wezenswerelden. Mijn advies was om af te zien van deze plaats en elders een betere locatie te zoeken. Werken in een dergelijke stroom-energiebaan is echt af te raden. En als de werkgever daar toch wil werken, zou ik zorgen dat het eigen veld sterk en gezond blijft stromen temidden van dat onnatuurlijke veld. Je kunt altijd iets doen in een situatie.

In het verleden werd voor religieuze activiteiten juist wel geadviseerd om energiebanen -lichtbanen- te gebruiken, maar dat is een heel ander verhaal.

Beroepsruimten

De elektromagnetische belasting is vooral zeer hoog in ruimtes waarin vaak elektrische apparaten zoals computers en kopieerapparaten worden gebruikt. Een collega vertelde me onlangs zijn ervaringen met een faxapparaat + telefoon. Dit apparaat had een elektromagnetisch veld dat tienmaal groter was dan van een gewone computer. Om met dit apparaat veilig te bellen werd een schakelaar aangebracht zodat het ontvangende gesprek ongestoord kon worden gevoerd. Alleen bij het uitgaande gesprek moest de stroom wel in werking worden gesteld!

Een optelsom

Als in een werkruimte veel apparatuur is aangesloten op 230 V, dan kun je de externe factor van hoogspanning niet alle schuld geven. Een totaal energetisch plaatje is dan ook nodig van:

 1. het gebouw zelf en het energetisch veld dat nodig is voor het eigen functioneren
 2. de aard van de werkzaamheden, uitgedrukt in bijvoorbeeld yin-yang aspecten
 3. de externe atmosferische belasting door masten, zenders e.d.
 4. de interne elektromagnetische belasting door apparatuur
 5. de constitutie en gevoeligheid van de medewerkers voor elektromagnetische belasting en voor trillingen van geluid, voor kleur, materie (apparatuur) en natuurlijke omgevingsstraling
 6. de verblijfstijd in een werkruimte
 7. wat mensen en machines zelf astraal genereren, vaak bestaande uit lagere astraliteiten in overbelaste velden. Dat blijft namelijk hangen en beïnvloedt machines en met name computers.

Andere ervaringen

In menige directiekamer van productiebedrijven heb ik mijn visie gedeeld. Maar ik behoor tot de oude geomanten die streven naar een relatie met het geheel, naar de juiste plek voor een bepaalde activiteit in de grote ordening. Werkgevers houden zich niet bezig met subtiele stromingen, met harmonie, liefde voor het geheel en samenwerking. Het gaat hen om winst, concurrentie en overleven.
Een meer open oor tref ik aan bij zorginstellingen, biologische landbouwbedrijven en high-tech sectoren. In een enkele situatie kan ik wel preventief advies geven bij de bouw. Dat is veel effectiever dan bestaande situaties veranderen. In de praktijk worden westers georiënteerde geomanten niet meer bij de bouw betrokken. Alleen achteraf.
Steeds meer leer ik dat de spiegel die de subtiele werelden ons voorhouden, niet slecht is. Een spiegel weerspiegelt alleen de kijker. En als iemand kiest om zijn eigen onbewustzijn neer te zetten, kan ik alleen maar vragen “wil je dat echt?”. En als een andere richting wordt gekozen dan kunnen we bespreken hoe dat gerealiseerd kan worden.

Individuele gevoeligheid

De individuele gevoeligheid voor energetische belasting is persoons- en tijdsafhankelijk. Henk Schorfhaar drukt dat uit in percentages. Als hij bij een man een percentage meet van meer dan 75% en bij een vrouw van meer dan 80%, dan weet hij dat er sprake is van continue pijnplekken in het lichaam. Plaatsen waar de spanning pijn veroorzaakt in het fysieke lichaam en een blokkade organische klachten en verzwakkingen geeft. Met de tensor zoekt hij dan de plekken die boven de 70% belasting liggen. Je kunt deze plekken vergelijken met dammetjes in een waterstroom: de stroom hoopt zich erachter op. De chinezen spreken daar van binchi (rommel, rotzooi).

Individuele heling

Om de stroom weer in beweging te krijgen, heeft elke heler zo zijn methode. Zit het erg vast, dan kan vuur helpen zoals wierookkegeltjes op een schijfje gember van 3-4 mm, in de zon gaan zitten of een vuurkooltje of as op de plek. Bij wat lossere, vloeibaarder ophoping kan bekloppen, masseren of reinigen met water beweging brengen. En als de blokkade gasvormiger is, kan luchten, visualiseren of magnetiseren helpen. Elke situatie vraagt zijn eigen heling.

Werken aan huis

Voor een werkruimte aan huis gelden andere criteria dan voor een werkruimte extern. Veel therapeuten die hun werkruimte in hun, veelal kleine huis hebben, kennen mogelijk wel de gevolgen van wat ze allemaal in huis halen. Begrenzing en scheiding aanbrengen, afvoerstromen leiden en loslaattechnieken gebruiken, zijn absoluut noodzakelijk om je eigen privé-ruimte niet te besmetten met de werksfeer. Boerenbedrijven en bijvoorbeeld kindertehuizen hebben door hun grotere buitenruimte veel verschillende kwaliteitsplekken op hun grond die je specifiek kunt gebruiken.

Soorten geomantie

Voorheen bedreef men hier ten lande verschillende soorten geomantie. Zo was er in de middeleeuwen een geomantie voor religie en een geomantie voor wereldse zaken, elk met zijn eigen netwerken, gebruiken, vormkrachten en onderhoudstechnieken.
Van oudsher kende men in het westen de uitwerking van aard(magnetische)netwerken op de gezondheid. Zo werden de muren van bouwwerken op deze netwerken geplaatst en de stijlen bij voorkeur op kruispunten, zodat er binnen een relatief rustig aarde-energieveld was. Verder werd in de oude traditie ook rekening gehouden met een energetisch afvoerkanaal voor subtiele energieën die vrij kwamen door menselijke activiteiten. Deze afvoer werd naar buiten geleid, naar plaatsen waar ze op een natuurlijke manier konden worden verwerkt. Zoals in stoffelijke processen transformatie plaatsvindt, geldt dat ook voor de subtiele niveaus.
Zelf gebruik ik het meten van aardenetwerken als indicatie van de spanning die op een plek heerst als gevolg van menselijke activiteiten. Als de netwerken zich, na gedane arbeid ontspannen, ben ik al heel tevreden.

Afhankelijk van het soort bedrijf

In productiebedrijven waar veel machines op krachtstroom werken, gelden andere criteria dan bij bedrijven die werken met consumptiegoederen of bedrijven die bezig zijn met creatieve processen.
Moderne productiebedrijven scheiden steeds meer de productieapparaten van de mensen. Deze mensen verblijven in speciale controleruimten waar een ander energetisch milieu is dan in de fabriek. Bij creatieve bedrijven heerst een grotere rust – armere omgevingsenergie (yin, begrijpen, invullen, luisteren) – dan bij productiebedrijven waarin veel fysieke activiteit plaatsvindt en meer door de mens zelf kan worden omgezet (yang, agressie).
Zo zie je ook vaak dat vergaderlocaties op de bovenste verdieping liggen, in hogere sferen. Ze staan ver af van de lagere, meer bij-de-grondse activiteiten.

Plaatsgebonden en niet plaatsgebonden activiteiten

Geomantisch plekonderzoek heeft vooral zin voor sterk plaatsgebonden activiteiten, zoals voor boerderijen en instellingen als bejaardenhuizen, ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en kindertehuizen.
Geomantisch kan je vooral wat doen voor plekafhankelijk beroepen als secretaresse, receptioniste en computergebruiker. Net zoals de zit- en slaapplek voor geomantisch woonhuisonderzoek de plek is waar je iets kunt doen, zo kun je in de werkomgeving de plek zelf (her)ordenen, het juiste schoeisel dragen (geen kunststof), een natuurlijke vloerbedekking leggen (vooral geen kunststof) of de juiste zithouding aannemen. Helaas heeft de Arbowet geen criteria voor langdurig zitten en liggen op één plek.
De minder plekgebonden beroepen zijn zo mobiel dat ontlading via beweging kan optreden. Hierbij kun je alleen gedragsmatige adviezen geven.
Maar de eigenlijke bron blijft de drift: veel geld verdienen = veel stress. De stress van de collectieve druk vanuit het werk (bijblijven), het gezin (meewerken in de huishouding) en de eigen privé activiteiten geeft veel zondagse spanningshoofdpijn. Je kunt dan tegenadviezen geven om meer in een yin-kwaliteit te komen van ontspanning in de vrije tijd.

Instandhouden van de kwaliteit

Een verblijfsruimte is al heel erg gebaat bij contact met natuurlijke zaken zoals:

 • aarde: natuurlijke bouwmaterialen, meubilair en vloerbedekking
 • water: dat letterlijk binnen en buiten aanwezig is en met water de binnenruimten reinigen
 • vuur: het zonlicht ongefilterd via gewoon glas binnen laten komen
 • lucht: de buitenlucht naar binnen laten stromen via open ramen
 • ether: het licht, het bewustzijn afstemmen op de eigen bron, het Geheel

En laat de afvalenergie regelmatig door een energeticus controleren op doorstroming.
In de inheemse tradities kende men door het jaar heen verschillende gebruiken om de sfeer weer eens op te frissen. Bijvoorbeeld de reinigingsrituelen in het voorjaar: opruimen, vuren, luchten, vasten, schoonmaken met water. Bedrijven kennen volgens mij onvoldoende eigentijdse reinigingsrituelen om grofstoffelijke en fijnstoffelijke zaken los te laten. Een Hawaiaanse sjamane vertelde me eens dat een grote computerfirma haar als eerste bij een computerstoring belde om de subtiele oorzaken op te sporen. Zij kon de storing eerder verhelpen dan de daar werkende analisten!

Praktijkadviezen voor bestaande kantoorruimten

Een aantal opmerkingen naar aanleiding van praktijkobservaties:

 • Op een goede plek in een bedrijf dienen vooral planten te staan.
 • Kopieerapparatuur, faxen en printers moeten in één aparte ruimte staan en bij voorkeur op een niet-goede plek, waar de vrijkomende deeltjes en ozon kunnen worden afgezogen.
 • In moderne kantoorruimten liggen overal, vaak aluminium ringleidingen voor de voeding van telefoon, elektriciteit en computercircuits. Alleen de deur is ringleidingvrij. Het kan voor gevoelige mensen heel moeilijk zijn om in zo’n veld te werken. Alleen door het eigen bureau een eigen sfeer te geven, kan men dan bij zichzelf blijven.
 • Platte beeldschermen verdienen de voorkeur boven bolle schermen. De achterzijde kan het beste afgeschermd worden met een turfhoudend paneel. Moderne beeldschermen kennen wel een lage e.m. straling maar eigenlijk moet je elk scherm meten. Mensen kunnen zelf voor afscherming zorgen door bijvoorbeeld een Toermalijn te plaatsen.
  Volgens een Arbo-regel mag een medewerker maximaal twee uur achter een beeldscherm zitten en moet dan 10-15 minuten pauze nemen.
 • Arbo-regels voor de telefonie zijn er nog niet maar men is er wel mee bezig. Medewerkers in call-centra die de hele dag bellen, krijgen letterlijk te warme oren. Regels voor elektromagnetische straling op de werkplek zijn er in feite niet. De normen zijn te hoog voor ‘gevoelige geesten’ en dat zijn minstens 10% van de medewerkers. Een Arbo-medewerker kan ze alleen adviseren: ga tussen de middag alsjeblieft een ommetje buiten lopen!
 • TL verlichting kan makkelijk vervangen worden door daglichtlampen.
 • Kantoorpanden hebben vaak een geforceerde kunstmatige ventilatie die voor de medewerkers belastend is. De dode, airconditioning lucht gaat door oude systemen die zelf niet gereinigd kunnen worden. Vooral in de psychiatrie waar veel te veel wordt gerookt, zit vieze smurrie in vele leidingen. Moderne ventilatiesystemen kunnen nu wel van binnen worden schoongemaakt. Medewerkers ervaren de onmogelijkheid om een raam open te zetten als psychisch belastend; het geeft een gevoel opgesloten te zitten.
  Arbo-medewerkers hebben ozonmeters en kooldioxidemeters maar nog geen elektromagnetische stralingsmeters. Bij kooldioxidemeting bepaal je of er sprake is van bedorven lucht door onvoldoende ventilatie, waardoor veel geklaagd kan worden over hoofdpijn. De grenswaarde is 800 p.p.m. terwijl buiten de waarde normaal 3 – 500 p.p.m. is.

In toenemende mate wordt alles van kunststof gemaakt. Bureaus, gelakt of van kunststof, zijn hoogstatisch terwijl houten bureaus veel beter zijn. De statische elektriciteit wordt nog versterkt door de kunststoftapijten.

Kom op werkgevers en werknemers!

Medewerkers die meer dan 50% van de dagen moe wakker worden, dienen eigenlijk van bedrijfswege hun slaapplaats te laten onderzoeken. Directies van bedrijven bieden dat wel eens gratis aan, maar hun medewerkers hebben daarvoor weinig belangstelling. Overigens hoor je nu wel vele interessante opties die medewerkers aangeboden krijgen om te ontspannen, te ontstressen en los te laten, zoals massages, tai-chi (in een ziekenhuis), chakratherapie, meditaties e.d.
Vele neuzen, ogen en hoofden zijn nog gericht op verharding, conservatisme door regelgeving en vermannelijking. De rechte lijn in plaats van een stromend, verzorgend vrouwelijk beleid. Een medewerker van een Zeeuwse gemeente die tijdens een inspraak voor het nieuwe gemeentehuis haar wensen aangaf voor een stilteruimte, wordt teruggefloten. Toch is het de toekomst, dat elk bedrijf een stilteruimte kent waar je je kunt terugtrekken als het teveel wordt.
Mijn visie is dat je als geomant nu beter kunt werken voor particulieren dan in bedrijven die anders gericht zijn en soms veel onmenselijker zijn voor hun gevoelige medewerkers. Voor veel gevoelige mensen zijn hotels, cafés, disco’s, beurzen, warenhuizen, winkelcentra, computerpaleizen, vliegvelden, metrostations en studio’s eerder ruimten die ze mijden dan verkiezen. Met meer bewustzijn kan veel geregeld worden om een omgeving energetisch leefbaarder te maken.
Werknemers kom daarom op voor je belangen en leef en werk gezonder.

Met dank aan allen die me hebben geïnformeerd