Tagarchief: ervaringsdag

Herstory van de voormalige Friese Middelzee omgeving

Watermantie van de Friese Meren op Zaterdag 19 januari 2019 van 10.00 – 17.00 uur

De ‘herstory’ van de voormalige Friese Middelzee omgeving

Middelzee Meren zijn Frieslands grootste zichtbare elementale vormen. Elk meer heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis die in een enkel geval terug kan gaan tot voor de menselijke ontginning. Maar wat zijn eigenlijk haar subtiele kwaliteiten?
In augustus zijn het Tjeukemeer en het Slotermeer bezocht en november Fluessen/Heegermeer en in december het Sneekermeer
Dit om de subtiele geaardheden in kaart te brengen; de her-story de persoonlijke geschiedenis van dit Friese water.
Nu staat de voormalige Middelzee centraal!

Middelzee FrieslandDe Middelzee is een oude zee-inham tussen Oostergo en Westergo die in de periode van 1000 tot 1750 is afgedamd

Aspecten die aan de orde komen
– de tot nu toe bekende ontstaan geschiedenis en wat is vooral het eigen verhaal van de Middelzee zelf
– subtiele namen van de zeearm en de vormkracht van dit zee lichaam
– wat zijn de specifieke waterwezens die nog in de open wateren zijn, zoals de oude middenloop, de Zwette voorkomen
– wat doet afdamming met een open zee inham en het omliggende land
– dijklichaam geheugen
– de beide zijden van de inham ervaren, de polariteiten en het gebruik
– wat is de relatie met sterren/beelden
– wateroffersteen van Beetgum is een romeinse geloftesteen gevonden die de zeegodinnaam Hludana vermeld. Wat zijn Friese gebruiken bij zeevaart; Nicolaaskerken, replica’s van boten in kerken e.d.
– en vooral het onverwachte onderweg opweg
We reizen met de auto naar verschillende bezoek-/onderzoekpunten, van zuid naar noord.

Verzamelpunt:

Aengwirderweg 300,
8458 CK Tjalleberd.
Vandaar vertrekken we rond 10.00 uur naar verschillende punten.

Meerijden met iemand: laat het me weten dat ik het voor je kan regelen als iemand uit je buurt komt. Ikzelf reis vanuit Giessenburg.

Algemeen

 • bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
 • meenemen;
  – iets om op te zitten,
  – iets om te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken
  – een eigen cadeau voor de omgeving
 • voor vragen en opgave kun je me bellen op: 0614200028

ervaringsdag in friesland

Ervaringsdag in Friesland a.s. Zaterdag 8 juli 2017 10.30 – 17.00 uur

6
Aanstaande zaterdag heb ik een gaialogische landschap excursie rondom Bolsward in het kader van onderzoek van de subtiele kwaliteiten van de Friese elf steden.

Het betreft de sterrenpunten van het sterrenbeeld stier in het grote landschap rondom Bolsward (bol..stier, aldebaran). De te bezoeken plekken zijn Witmarsum, Schraad, Burgswerd, Bolsward, Nijland en Ysbrechtum. Het betreffen kerkplaatsen en twee landhuizen.

Deze punten zijn vermeld in het boek ‘Het geheim der eersten’ van Henriette Hemmink op basis van onderzoek door dr. Emiel Amsterdam. (2014)

Bij bezoek aan deze plekken wordt;

– de actualiteit van de verbinding onderzocht, hoe het destijds was en wat men heeft gedaan om de verbinding te handhaven.

– wat betekende het sterrenbeeld stier voor de Friezen

– boven- beneden verbinding meten, kwalificeren

– de oeros cultussen in de friese oudheid. De oeros leefde rond 600 nog in Friesland.

Heb je belangstelling laat het me weten.

Dag bijdrage; 40 euro

Na opgave ontvang je bericht over het ontmoetingspunt

Subtiel afval natuurlijk loslaten

Subtiel afval natuurlijk loslaten, een Gaialogische ervaringen dag in de Alblasserwaard

Subtiel afval natuurlijk loslaten

Gaialogische ervaringen dag in de Alblasserwaard

a.s. zaterdag 22 oktober 10.30 – 17.00 uur

Subtiel afval natuurlijk loslatenIn de geomantie is een belangrijk onderwerp; subtiel afval dat in vele hoedanigheden bekend is. Ook bestaan er waterstromen, natuurlijke afvoer plekken en subtiele wezens die dit afval kunnen verwerken.

Aanstaande zaterdag organiseer ik een ervaring dag in de Alblasserwaard waarbij dit thema centraal staat

 • lichaamshouding
 • winter als reiniging seizoen

Aspecten die aan de orde komen zijn;

 • is het najaar seizoen is bij uitstek een afvoer-seizoen?
 • herkennen van de verschillende soorten subtiel afval bij jezelf en in de natuur
 • bezoek aan natuurlijke reinigingsplekken en ‘plant/paddenstoel bathing’; natuurlijke planten die helpen de afvoer te versterken
 • de reinigende afvoer via oppervlaktewater

Ontmoetingspunt

Giessenburg, Bovenkerkseweg 32,  waarvandaan we de plekken gaan bezoeken.

 • Kom je per trein dan kan ik je rond 10.00 uur afhalen op het station Hardinxveld-Giessendam.
 • Mobiel nummer : 0614200028
 • meenemen; iets voor een gemeenschappelijk lunch (soep en thee zijn present)
 • en een cadeau voor de plekken

Graag tot ontmoetens

[Dit is een evenement.  Je kunt deze toevoegen aan je Google-kalender]