Tagarchief: gaialogische ervaringstocht

De subtiele kwaliteiten van Medemblik en omgeving

Op stap naar het schone in en om ‘Medeasblik’

De subtiele kwaliteiten van Medemblik en omgeving op Vrijdag de 18e januari (10.30 – 16.30 uur)

excursie medemblik het huidige mannelijke Hollandse waterburcht, kasteel Radboud, maar waar stond de vrouwelijke Friese versie van de Vrouwenburcht

“Rond de geschiedenis van dit kasteel is een legende ontstaan, met betrekking tot de, even legendarische koning der Friezen: Radboud (648-719). Volgens dit verhaal uit de Divisiekroniek (Leiden, 1517) van Cornelis Aurelius had Radboud in de 8e eeuw een burcht laten bouwen. De funderingen van dit oude kasteel zou later door de Hollandse graaf Floris V zijn gebruikt voor de bouw van het huidige kasteel, met als doel de West-Friese opstandelingen onder de duim te houden.

medemblikHet verhaal met betrekking tot de Radboud-legende is blijkbaar zo met de historie verweven, dat het kasteel van Medemblik in de volksmond nog altijd de naam ‘Kasteel Radboud’ draagt. Zelf de stad Medemblik wordt door menigeen ‘Radboudveste’ genoemd.

“Dit stond op de wanden der Fryasburg te Texland geschreven, dat staat ook te Stavia, ook te Medeasblik.
Het was Fryasdag en te dier tijd was het zeven maal zeven jaren geleden, dat Festa was aangesteld als volksmoeder, naar Fryas begeerte. De burgt Medeasblik was gereed en eene maagd was gekozen. Nu zoude Festa hare nieuwe lamp opsteken, en toen dat gedaan was in tegenwoordigheid”…… (Oera Lindaboek)
Aandachtspunten
– hoe is de relatie materiële stad met subtiele stad en wat zijn haar wortels
– verschillende stadssferen boven en onder de stad en stads kwaliteits punten
– het kasteel Medemblik, ook wel kasteel Radboud genaamd, en de voormalige oude Friese vrouwenburcht
– de West-Friese zeedijk
– het buitenwater en de relatie met de oude stad en de waterwezens
– oude Friese koningen; Radboud mythe en Friso legende
– relatie met de sterren
– dat wat aan de Orde is

Praktische info
Verzamelpunt rond 10.30 uur is kasteel Radboud, Oudevaartsgat 8, 1671 HM Medemblik,
Wil je meerijden vanuit Giessenburg of van onderweg, neem dan contact met me op via 0614200028.

Meenemen: vooral warme buitenkleding, iets lekkers voor de gezamenlijke picknick, en eventueel een klein cadeau voor de voormalige Vrouwenburcht.

dag bijdrage; 40 euro.
Voor vragen en opgave kun je me vanaf donderdag bellen op: 0614200028

Graag tot weerziens op deze mooie plek in West Friesland aan het IJsselmeer!

Herstory van de voormalige Friese Middelzee omgeving

Watermantie van de Friese Meren op Zaterdag 19 januari 2019 van 10.00 – 17.00 uur

De ‘herstory’ van de voormalige Friese Middelzee omgeving

Middelzee Meren zijn Frieslands grootste zichtbare elementale vormen. Elk meer heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis die in een enkel geval terug kan gaan tot voor de menselijke ontginning. Maar wat zijn eigenlijk haar subtiele kwaliteiten?
In augustus zijn het Tjeukemeer en het Slotermeer bezocht en november Fluessen/Heegermeer en in december het Sneekermeer
Dit om de subtiele geaardheden in kaart te brengen; de her-story de persoonlijke geschiedenis van dit Friese water.
Nu staat de voormalige Middelzee centraal!

Middelzee FrieslandDe Middelzee is een oude zee-inham tussen Oostergo en Westergo die in de periode van 1000 tot 1750 is afgedamd

Aspecten die aan de orde komen
– de tot nu toe bekende ontstaan geschiedenis en wat is vooral het eigen verhaal van de Middelzee zelf
– subtiele namen van de zeearm en de vormkracht van dit zee lichaam
– wat zijn de specifieke waterwezens die nog in de open wateren zijn, zoals de oude middenloop, de Zwette voorkomen
– wat doet afdamming met een open zee inham en het omliggende land
– dijklichaam geheugen
– de beide zijden van de inham ervaren, de polariteiten en het gebruik
– wat is de relatie met sterren/beelden
– wateroffersteen van Beetgum is een romeinse geloftesteen gevonden die de zeegodinnaam Hludana vermeld. Wat zijn Friese gebruiken bij zeevaart; Nicolaaskerken, replica’s van boten in kerken e.d.
– en vooral het onverwachte onderweg opweg
We reizen met de auto naar verschillende bezoek-/onderzoekpunten, van zuid naar noord.

Verzamelpunt:

Aengwirderweg 300,
8458 CK Tjalleberd.
Vandaar vertrekken we rond 10.00 uur naar verschillende punten.

Meerijden met iemand: laat het me weten dat ik het voor je kan regelen als iemand uit je buurt komt. Ikzelf reis vanuit Giessenburg.

Algemeen

  • bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
  • meenemen;
    – iets om op te zitten,
    – iets om te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken
    – een eigen cadeau voor de omgeving
  • voor vragen en opgave kun je me bellen op: 0614200028

Subtiele ervaringstocht in Ermelo

Subtiele ervaringstocht in Ermelo Zondag 7 oktober 10.30 – 16.00 uur

(speciaal voor hen die nog niet eerder zijn meegeweest)

met Dick van den Dool en Annette van de Lang

Daar is veel meer te zien en ontdekken in Ermelo dan je wist! Maar wat dan wel?

“leycentrum  .. de Toverberg in het bos bij Ermelo. In Vleers boek lezen we dat Ermelo in 855 Irminlo heette en dat dat ‘verheven bos’ betekent. Hoe de Toverberg aan zijn naam is gekomen, blijkt in Ermelo onbekend te zijn. Vleer houdt het op een eenvoudige verklaring: “De naam wijst sterk in de richting van het ‘toverachtige’ dat op de berg werd waargenomen.” Met zijn wichelroede heeft hij de plek uitvoerig verkend. Hij is tot de conclusie gekomen dat het leycentrum zeer sterk is. Het wemelt er volgens hem van de natuurkrachten en in vroeger tijden was de berg een plek voor genezing.”

Bron: https://www.trouw.nl/cultuur/met-wichelroede-op-zoek-naar-het-heiligeontdekkingsreis-naar-de-geest-van-de-aarde-~a0b4107c/

De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat natuur voor ons welbevinden net zo nodig is als eten en drinken.

Ik wil met jullie samen op pad gaan in de buitennatuur van Ermelo om te laten ervaren wat voor schatkamer deze Natuur is en wat het met

je kan doen, zoals:

– loslaten bij bomen, planten en plekken

– opladen met natuurkracht

– speciale plekken bezoeken met bijzondere kwaliteiten

– wat is eigenlijk een eigen ‘subtiele’ persoonlijke ervaring

We bezoeken verschillende plekken om indrukken op te doen. Ook zal ik wat vertellen over de bijzondere buitennatuur van Ermelo en omgeving

Meenemen:

– iets om op te zitten als de bodem vochtig is, bijvoorbeeld een plastic zak

– iets voor een gezamenlijke buitenlunch

– drinken

Bijdrage: 40 euro/persoon

Verzamelpunt

De Drieërweg; de weg van Ermelo naar Drie. Eerste rotonde rechtdoor en 2 km rijden nog  voorbij de camping de Toverberg. De weg gaat nog omhoog en bij driehoek bord met overstekende fietsers -Bord Schaapskooi- rechts een zandweg met op de hoek een kleine parkeerplaats. Deze plaats is het verzamelpunt.