Tag archieven: gaialogische ervaringstocht

Winter en voorjaarsprogramma gaialogie

Gaialogische activiteiten in december

Beste Aarde vrienden,

In december ga ik weer op een zevental plekken het mooie Nederlandse landschap subtiel energetisch bezoeken en de eigen Spirituele wortels bij te poetsen, ballast te laten wegvloeien en je eigen Bewustzijns Kracht te gaan herleven.

We hebben vooral ook elkaar nodig om zo te ontmoeten, ook het Omgevende, waar we meer mee verbonden zijn dan je voor mogelijk houdt. In tijden dat we ogenschijnlijk achteruit gaan zetten we nu spelenderwijs weer een stap vooruit. 

Vrijdag 10 december (9.30 – 17.00): Groningen de schone punten van Fivelingo. (Deel 24) Thema: Johannieter klooster plekken in Warfum en Usquert.

Zaterdag 11 december (10.00 – 17.00): Groningen, Winsum met haar wierden en subtiele energetische Sferen kwaliteiten. (Deel 9) Met bezoek aan Adorp en verborgen hunebedplekken en meer.

Zondag 12 december (10. – 17.00): Nieuwe en oude subtiel energetische schoonheden in het grensgebied van Friesland en Groningen: de Oer grensrivier de Lauwers (5): het mystieke Brongebied ontmoeten

Zondagavond is een Zoomavond *

Maandag 13 december (9.30 – 17.00): Intern onderzoek Westerwolde met haar Eerpunten. Alleen voor ware liefhebbers.*

Dinsdag 14 december (10.00 – 17.00 uur): Groningen Goldhoorn in Oldambt. Heiligdomsplek met onderzoek verschillende leeflagen in de Nederwereld van Iers christelijke tijd tot ver in de Steentijd.* Alleen voor ware liefhebbers.

Woensdag 15 december (9.30 – 17.00): Intern onderzoek Westerwolde met haar Eerpunten. Alleen voor ware liefhebbers.*

Donderdag 16 december: Noord-Veluwe (10.30 -17.00): Oerpunten en nog verborgen Sferen op de ‘Vale Ouwe’Hoge en Witte Berg op landgoed Petrea in Wapenveld (2):

Vrijdag 17 december (10.30 – 17.00 uur): Noord-Veluwe. Oerpunten in Hattum: de Vuursteenberg en de Trijselenberg (2)

heb je belangstelling, neem contact met me op

Lees ook mijn blog op gaialogie.blogspot.com

De subtiele kwaliteiten van Medemblik en omgeving

Op stap naar het schone in en om ‘Medeasblik’

De subtiele kwaliteiten van Medemblik en omgeving op Vrijdag de 18e januari (10.30 – 16.30 uur)

excursie medemblik het huidige mannelijke Hollandse waterburcht, kasteel Radboud, maar waar stond de vrouwelijke Friese versie van de Vrouwenburcht

“Rond de geschiedenis van dit kasteel is een legende ontstaan, met betrekking tot de, even legendarische koning der Friezen: Radboud (648-719). Volgens dit verhaal uit de Divisiekroniek (Leiden, 1517) van Cornelis Aurelius had Radboud in de 8e eeuw een burcht laten bouwen. De funderingen van dit oude kasteel zou later door de Hollandse graaf Floris V zijn gebruikt voor de bouw van het huidige kasteel, met als doel de West-Friese opstandelingen onder de duim te houden.

medemblikHet verhaal met betrekking tot de Radboud-legende is blijkbaar zo met de historie verweven, dat het kasteel van Medemblik in de volksmond nog altijd de naam ‘Kasteel Radboud’ draagt. Zelf de stad Medemblik wordt door menigeen ‘Radboudveste’ genoemd.

“Dit stond op de wanden der Fryasburg te Texland geschreven, dat staat ook te Stavia, ook te Medeasblik.
Het was Fryasdag en te dier tijd was het zeven maal zeven jaren geleden, dat Festa was aangesteld als volksmoeder, naar Fryas begeerte. De burgt Medeasblik was gereed en eene maagd was gekozen. Nu zoude Festa hare nieuwe lamp opsteken, en toen dat gedaan was in tegenwoordigheid”…… (Oera Lindaboek)
Aandachtspunten
– hoe is de relatie materiële stad met subtiele stad en wat zijn haar wortels
– verschillende stadssferen boven en onder de stad en stads kwaliteits punten
– het kasteel Medemblik, ook wel kasteel Radboud genaamd, en de voormalige oude Friese vrouwenburcht
– de West-Friese zeedijk
– het buitenwater en de relatie met de oude stad en de waterwezens
– oude Friese koningen; Radboud mythe en Friso legende
– relatie met de sterren
– dat wat aan de Orde is

Praktische info
Verzamelpunt rond 10.30 uur is kasteel Radboud, Oudevaartsgat 8, 1671 HM Medemblik,
Wil je meerijden vanuit Giessenburg of van onderweg, neem dan contact met me op via 0614200028.

Meenemen: vooral warme buitenkleding, iets lekkers voor de gezamenlijke picknick, en eventueel een klein cadeau voor de voormalige Vrouwenburcht.

dag bijdrage; 40 euro.
Voor vragen en opgave kun je me vanaf donderdag bellen op: 0614200028

Graag tot weerziens op deze mooie plek in West Friesland aan het IJsselmeer!

Herstory van de voormalige Friese Middelzee omgeving

Watermantie van de Friese Meren op Zaterdag 19 januari 2019 van 10.00 – 17.00 uur

De ‘herstory’ van de voormalige Friese Middelzee omgeving

Middelzee Meren zijn Frieslands grootste zichtbare elementale vormen. Elk meer heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis die in een enkel geval terug kan gaan tot voor de menselijke ontginning. Maar wat zijn eigenlijk haar subtiele kwaliteiten?
In augustus zijn het Tjeukemeer en het Slotermeer bezocht en november Fluessen/Heegermeer en in december het Sneekermeer
Dit om de subtiele geaardheden in kaart te brengen; de her-story de persoonlijke geschiedenis van dit Friese water.
Nu staat de voormalige Middelzee centraal!

Middelzee FrieslandDe Middelzee is een oude zee-inham tussen Oostergo en Westergo die in de periode van 1000 tot 1750 is afgedamd

Aspecten die aan de orde komen
– de tot nu toe bekende ontstaan geschiedenis en wat is vooral het eigen verhaal van de Middelzee zelf
– subtiele namen van de zeearm en de vormkracht van dit zee lichaam
– wat zijn de specifieke waterwezens die nog in de open wateren zijn, zoals de oude middenloop, de Zwette voorkomen
– wat doet afdamming met een open zee inham en het omliggende land
– dijklichaam geheugen
– de beide zijden van de inham ervaren, de polariteiten en het gebruik
– wat is de relatie met sterren/beelden
– wateroffersteen van Beetgum is een romeinse geloftesteen gevonden die de zeegodinnaam Hludana vermeld. Wat zijn Friese gebruiken bij zeevaart; Nicolaaskerken, replica’s van boten in kerken e.d.
– en vooral het onverwachte onderweg opweg
We reizen met de auto naar verschillende bezoek-/onderzoekpunten, van zuid naar noord.

Verzamelpunt:

Aengwirderweg 300,
8458 CK Tjalleberd.
Vandaar vertrekken we rond 10.00 uur naar verschillende punten.

Meerijden met iemand: laat het me weten dat ik het voor je kan regelen als iemand uit je buurt komt. Ikzelf reis vanuit Giessenburg.

Algemeen

  • bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
  • meenemen;
    – iets om op te zitten,
    – iets om te delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken
    – een eigen cadeau voor de omgeving
  • voor vragen en opgave kun je me bellen op: 0614200028